153 zł brutto, ile to netto?

 

170.14 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 14.9328 zł
Składka rentowa 2.295 zł
Składka chorobowa 3.7485 zł
Składka zdrowotna 11.88 zł
Zaliczka na podatek -50 zł

111.37 zł
netto (na rękę)

132 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 14.9328 zł
Składka rentowa 2.295 zł
Składka chorobowa 3.7485 zł
Składka zdrowotna 11.88 zł
Zaliczka na podatek 8.77zł

132.192 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 20.808 zł

124 zł
netto (na rękę)VAT 23% 29 zł

Umowa o pracę

170.14
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 153 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 153 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 153 = 14.9328 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 153 = 2.295 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 153 = 3.7485 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 20.9763 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 153 - 20.9763 = 132.0237 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 132.0237 * 9% = 11.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 132.0237 * 7,75% = 10.23 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 153 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 20.9763 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 153 zł - 20.9763 zł - 111.25 zł = 21 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 21 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (21 * 7%) - 46,33 zł = -40.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -40.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 132.0237 * 7,75 % = 10.23 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 21 zł - 10.23 zł = -50 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 153 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 20.9763 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 11.88 zł

  Zaliczka na podatek - -50 zł

  Wynagrodzenie netto: 153 zł - 20.9763 zł - 11.88 zł --50 zł = 170.14 zł

Umowa zlecenie

111.37
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 14.9328 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.295 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.7485 zł
Razem składki ZUS 20.9763 zł
Koszty uzyskania 20% 26.40474 zł
Podstawa opodatkowania 106 zł
Zaliczka na podatek 8.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 10.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 11.88 zł
Kwota netto (na rękę) 111.37 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 132 zł

Umowa o dzieło

132.192
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 153 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 139.995 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 132.192 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 153 zł
Podstawa opodatkowania 76.5 zł
Koszty uzyskania 76.5 zł
Podatek do US 17% 13.005 zł
Kwota netto (na rękę) 139.995 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 153 zł
Podstawa opodatkowania 30.6 zł
Koszty uzyskania 122.4 zł
Podatek do US 17% 20.808 zł
Kwota netto (na rękę) 132.192 zł

Umowa B2B

124
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 153 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 124 Sprawdzenie działania: 124 netto * 23% = 29 (to nasza kwota VAT) 124 netto + 29 VAT = 153 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 153 zł
Podatek VAT 23 % 29
Kwota netto 124 zł

  Frazy powiązane:

 • 153 NETTO

Najciekawsze: