135 zł brutto, ile to netto?

 
160.01
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 135 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 135 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 135 = 13.176 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 135 = 2.025 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 135 = 3.3075 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 18.5085 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 135 - 18.5085 = 116.4915 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 116.4915 * 9% = 10.48 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 116.4915 * 7,75% = 9.03 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 135 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 18.5085 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 135 zł - 18.5085 zł - 111.25 zł = 5 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5 * 18%) - 46,33 zł = -45.43 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -45.43 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 116.4915 * 7,75 % = 9.03 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5 zł - 9.03 zł = -54 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 135 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 18.5085 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.48 zł

  Zaliczka na podatek - -54 zł

  Wynagrodzenie netto: 135 zł - 18.5085 zł - 10.48 zł --54 zł = 160.01 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 13.176 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.025 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.3075 zł
Razem składki ZUS 18.5085 zł
Koszty uzyskania 20% 23.2983 zł
Podstawa opodatkowania 93 zł
Zaliczka na podatek 8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 10.484235 zł
Kwota netto (na rękę) 98.01 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 116 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 135 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 122.85 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 115.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 135 zł
Podstawa opodatkowania 67.5 zł
Koszty uzyskania 67.5 zł
Podatek do US 18% 12.15 zł
Kwota netto (na rękę) 122.85 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 135 zł
Podstawa opodatkowania 27 zł
Koszty uzyskania 108 zł
Podatek do US 18% 19.44 zł
Kwota netto (na rękę) 115.56 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 135 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 110 Sprawdzenie działania: 110 netto * 23% = 25 (to nasza kwota VAT) 110 netto + 25 VAT = 135 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 135 zł
Podatek VAT 23 % 25
Kwota netto 110 zł

Najciekawsze: