104 zł brutto, ile to netto?

 

138.66 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 10.1504 zł
Składka rentowa 1.56 zł
Składka chorobowa 2.548 zł
Składka zdrowotna 8.08 zł
Zaliczka na podatek -57 zł

75.61 zł
netto (na rękę)

89 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 10.1504 zł
Składka rentowa 1.56 zł
Składka chorobowa 2.548 zł
Składka zdrowotna 8.08 zł
Zaliczka na podatek 6.05zł

89.024 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 14.976 zł

85 zł
netto (na rękę)VAT 23% 19 zł

Umowa o pracę

138.66
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 104 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 104 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 104 = 10.1504 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 104 = 1.56 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 104 = 2.548 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 14.2584 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 104 - 14.2584 = 89.7416 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 89.7416 * 9% = 8.08 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 89.7416 * 7,75% = 6.95 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 104 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 14.2584 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 104 zł - 14.2584 zł - 111.25 zł = -22 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -22 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-22 * 18%) - 46,33 zł = -50.29 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -50.29 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 89.7416 * 7,75 % = 6.95 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -22 zł - 6.95 zł = -57 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 104 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 14.2584 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 8.08 zł

  Zaliczka na podatek - -57 zł

  Wynagrodzenie netto: 104 zł - 14.2584 zł - 8.08 zł --57 zł = 138.66 zł

Umowa zlecenie

75.61
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 10.1504 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.56 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2.548 zł
Razem składki ZUS 14.2584 zł
Koszty uzyskania 20% 17.94832 zł
Podstawa opodatkowania 72 zł
Zaliczka na podatek 6.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 6.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 8.08 zł
Kwota netto (na rękę) 75.61 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 89 zł

Umowa o dzieło

89.024
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 104 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 94.64 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 89.024 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 104 zł
Podstawa opodatkowania 52 zł
Koszty uzyskania 52 zł
Podatek do US 18% 9.36 zł
Kwota netto (na rękę) 94.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 104 zł
Podstawa opodatkowania 20.8 zł
Koszty uzyskania 83.2 zł
Podatek do US 18% 14.976 zł
Kwota netto (na rękę) 89.024 zł

Umowa B2B

85
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 104 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 85 Sprawdzenie działania: 85 netto * 23% = 19 (to nasza kwota VAT) 85 netto + 19 VAT = 104 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 104 zł
Podatek VAT 23 % 19
Kwota netto 85 zł

  Frazy powiązane:

 • 104 zł brutto ile to netto
 • emerytura 1040brutto ile to netto
 • 104Brutto
 • 104 netto ile brutto
 • 104 brutto ile to netto

Najciekawsze: