Emerytura 200 zł brutto, ile to netto?

208
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć emeryturę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć emeryturę netto z brutto?

  • Podstawa opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 200 zł.

    Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi -26 zł.

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 18 zł, w tym odliczana od podatku 15.5 zł

  • Wysokość świadczenia do wypłaty miesięcznie

    Wynagrodzenie netto to: 208 zł