90000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

62777.51
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 90000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 90000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 90000 = 8784 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 90000 = 1350 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 90000 = 2205 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 12339 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 90000 - 12339 = 77661 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 77661 * 9% = 6989.49 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 77661 * 7,75% = 6018.73 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 90000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 12339 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 90000 zł - 12339 zł - 111.25 zł = 77550 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 77550 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (77550 * 18%) - 46,33 zł = 13912.67 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 13912.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 77661 * 7,75 % = 6018.73 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 77550 zł - 6018.73 zł = 7894 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 90000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 12339 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 6989.49 zł

  Zaliczka na podatek - 7894 zł

  Wynagrodzenie netto: 90000 zł - 12339 zł - 6989.49 zł -7894 zł = 62777.51 zł


  Frazy powiązane:

 • 90000 brutto ile to netto
 • 90000 brutto ile netto
 • 90000 brutto netto
 • 90 000 brutto a ile netto
 • 90,000 ile to jest pieniędzy
 • 90000 brutto
 • 90 000 brutto ile to netto
 • pensja brutto 90000 ile to netto
 • 90000 brutto to netto
 • 90 000 zl brutto ile to netto

Najciekawsze: