90000 zł brutto, ile to netto?

 

62777.51 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 8784 zł
Składka rentowa 1350 zł
Składka chorobowa 2205 zł
Składka zdrowotna 6989.49 zł
Zaliczka na podatek 7894 zł

65507.24 zł
netto (na rękę)

77040 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 8784 zł
Składka rentowa 1350 zł
Składka chorobowa 2205 zł
Składka zdrowotna 6989.49 zł
Zaliczka na podatek 5164.27zł

77040 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 12960 zł

73171 zł
netto (na rękę)VAT 23% 16829 zł

Umowa o pracę

62777.51
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 90000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 90000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 90000 = 8784 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 90000 = 1350 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 90000 = 2205 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 12339 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 90000 - 12339 = 77661 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 77661 * 9% = 6989.49 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 77661 * 7,75% = 6018.73 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 90000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 12339 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 90000 zł - 12339 zł - 111.25 zł = 77550 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 77550 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (77550 * 18%) - 46,33 zł = 13912.67 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 13912.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 77661 * 7,75 % = 6018.73 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 77550 zł - 6018.73 zł = 7894 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 90000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 12339 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 6989.49 zł

  Zaliczka na podatek - 7894 zł

  Wynagrodzenie netto: 90000 zł - 12339 zł - 6989.49 zł -7894 zł = 62777.51 zł

Umowa zlecenie

65507.24
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 8784 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1350 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2205 zł
Razem składki ZUS 12339 zł
Koszty uzyskania 20% 15532.2 zł
Podstawa opodatkowania 62129 zł
Zaliczka na podatek 5164.27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 6018.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 6989.49 zł
Kwota netto (na rękę) 65507.24 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 77040 zł

Umowa o dzieło

77040
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 90000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 81900 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 77040 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 90000 zł
Podstawa opodatkowania 45000 zł
Koszty uzyskania 45000 zł
Podatek do US 18% 8100 zł
Kwota netto (na rękę) 81900 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 90000 zł
Podstawa opodatkowania 18000 zł
Koszty uzyskania 72000 zł
Podatek do US 18% 12960 zł
Kwota netto (na rękę) 77040 zł

Umowa B2B

73171
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 90000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 73171 Sprawdzenie działania: 73171 netto * 23% = 16829 (to nasza kwota VAT) 73171 netto + 16829 VAT = 90000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 90000 zł
Podatek VAT 23 % 16829
Kwota netto 73171 zł

  Frazy powiązane:

 • 90000 brutto ile to netto
 • 90000
 • 90000 brutto ile netto
 • 90000 brutto netto
 • 90 000 brutto a ile netto
 • 90,000 ile to jest pieniędzy
 • 90000 brutto
 • 90 000 brutto ile to netto
 • pensja brutto 90000 ile to netto
 • 90000 brutto to netto
 • 9 0000 brutto
 • 90 000 zl brutto ile to netto

Najciekawsze: