840 zł brutto, ile to netto?

 

651.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 81.984 zł
Składka rentowa 12.6 zł
Składka chorobowa 20.58 zł
Składka zdrowotna 65.24 zł
Zaliczka na podatek 8 zł

611.77 zł
netto (na rękę)

719 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 81.984 zł
Składka rentowa 12.6 zł
Składka chorobowa 20.58 zł
Składka zdrowotna 65.24 zł
Zaliczka na podatek 47.83zł

719.04 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 120.96 zł

683 zł
netto (na rękę)VAT 23% 157 zł

Umowa o pracę

651.6
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 840 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 840 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 840 = 81.984 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 840 = 12.6 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 840 = 20.58 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 115.164 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 840 - 115.164 = 724.836 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 724.836 * 9% = 65.24 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 724.836 * 7,75% = 56.17 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 840 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 115.164 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 840 zł - 115.164 zł - 111.25 zł = 614 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 614 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (614 * 18%) - 46,33 zł = 64.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 64.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 724.836 * 7,75 % = 56.17 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 614 zł - 56.17 zł = 8 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 840 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 115.164 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 65.24 zł

  Zaliczka na podatek - 8 zł

  Wynagrodzenie netto: 840 zł - 115.164 zł - 65.24 zł -8 zł = 651.6 zł

Umowa zlecenie

611.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 81.984 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 12.6 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 20.58 zł
Razem składki ZUS 115.164 zł
Koszty uzyskania 20% 144.9672 zł
Podstawa opodatkowania 580 zł
Zaliczka na podatek 47.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 56.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 65.24 zł
Kwota netto (na rękę) 611.77 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 719 zł

Umowa o dzieło

719.04
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 840 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 764.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 719.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 840 zł
Podstawa opodatkowania 420 zł
Koszty uzyskania 420 zł
Podatek do US 18% 75.6 zł
Kwota netto (na rękę) 764.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 840 zł
Podstawa opodatkowania 168 zł
Koszty uzyskania 672 zł
Podatek do US 18% 120.96 zł
Kwota netto (na rękę) 719.04 zł

Umowa B2B

683
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 840 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 683 Sprawdzenie działania: 683 netto * 23% = 157 (to nasza kwota VAT) 683 netto + 157 VAT = 840 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 840 zł
Podatek VAT 23 % 157
Kwota netto 683 zł

  Frazy powiązane:

 • 840 brutto ile to netto
 • 840 brutto
 • 840 zł brutto ile to netto
 • 840 brutto ile netto
 • 840zl brutto a ile netto
 • 840 netto ile to brutto
 • 840 zl brutto ile to netto
 • nagrody 840 zł brutto ile to netto
 • 840 brutto a nettto
 • 840 brutto ile na reke
 • 840 zł netto na umowe zlecenie to ile to brutto
 • 847,80 brutto ile to netto
 • wynagrodxenie brutto 840 zł. to
 • 840 zp umowa zlecenie
 • 840 brutto ile to netto pol etatu
 • 840 zł brutto ile to netto
 • ile wynosi kwota netto z kwoty 840 brutto
 • 840brutto
 • renta 840 ile to netto
 • 840 brutto ile to netto umowa o pracę

Najciekawsze: