6760 zł brutto, ile to netto?

 

4776.21 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 659.776 zł
Składka rentowa 101.4 zł
Składka chorobowa 165.62 zł
Składka zdrowotna 524.99 zł
Zaliczka na podatek 532 zł

4920.28 zł
netto (na rękę)

5787 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 659.776 zł
Składka rentowa 101.4 zł
Składka chorobowa 165.62 zł
Składka zdrowotna 524.99 zł
Zaliczka na podatek 387.93zł

5786.56 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 973.44 zł

5496 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1264 zł

Umowa o pracę

4776.21
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6760 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6760 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6760 = 659.776 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6760 = 101.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6760 = 165.62 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 926.796 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6760 - 926.796 = 5833.204 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5833.204 * 9% = 524.99 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5833.204 * 7,75% = 452.07 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6760 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 926.796 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6760 zł - 926.796 zł - 111.25 zł = 5722 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5722 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5722 * 18%) - 46,33 zł = 983.63 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 983.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5833.204 * 7,75 % = 452.07 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5722 zł - 452.07 zł = 532 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6760 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 926.796 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 524.99 zł

  Zaliczka na podatek - 532 zł

  Wynagrodzenie netto: 6760 zł - 926.796 zł - 524.99 zł -532 zł = 4776.21 zł

Umowa zlecenie

4920.28
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 659.776 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 101.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 165.62 zł
Razem składki ZUS 926.796 zł
Koszty uzyskania 20% 1166.6408 zł
Podstawa opodatkowania 4667 zł
Zaliczka na podatek 387.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 452.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 524.99 zł
Kwota netto (na rękę) 4920.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5787 zł

Umowa o dzieło

5786.56
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6760 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6151.6 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5786.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6760 zł
Podstawa opodatkowania 3380 zł
Koszty uzyskania 3380 zł
Podatek do US 18% 608.4 zł
Kwota netto (na rękę) 6151.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6760 zł
Podstawa opodatkowania 1352 zł
Koszty uzyskania 5408 zł
Podatek do US 18% 973.44 zł
Kwota netto (na rękę) 5786.56 zł

Umowa B2B

5496
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6760 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5496 Sprawdzenie działania: 5496 netto * 23% = 1264 (to nasza kwota VAT) 5496 netto + 1264 VAT = 6760 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6760 zł
Podatek VAT 23 % 1264
Kwota netto 5496 zł

  Frazy powiązane:

 • 6760 brutto ile to netto 2017
 • 6760 brutto
 • 6760 brutto ile

Najciekawsze: