5901 zł brutto, ile to netto?

4177.69
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5901 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5901 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5901 = 575.9376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5901 = 88.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5901 = 144.5745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 809.0271 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5901 - 809.0271 = 5091.9729 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5091.9729 * 9% = 458.28 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5091.9729 * 7,75% = 394.63 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5901 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 809.0271 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5901 zł - 809.0271 zł - 111.25 zł = 4981 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4981 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4981 * 18%) - 46,33 zł = 850.25 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 850.25 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5091.9729 * 7,75 % = 394.63 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4981 zł - 394.63 zł = 456 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5901 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 809.0271 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 458.28 zł

  Zaliczka na podatek - 456 zł

  Wynagrodzenie netto: 5901 zł - 809.0271 zł - 458.28 zł -456 zł = 4177.69 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 575.9376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 88.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 144.5745 zł
Razem składki ZUS 809.0271 zł
Koszty uzyskania 20% 1018.39458 zł
Podstawa opodatkowania 4074 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 395 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 458.277561 zł
Kwota netto (na rękę) 4295.7 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5051 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5901 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5369.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5051.256 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5901 zł
Podstawa opodatkowania 2950.5 zł
Koszty uzyskania 2950.5 zł
Podatek do US 18% 531.09 zł
Kwota netto (na rękę) 5369.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5901 zł
Podstawa opodatkowania 1180.2 zł
Koszty uzyskania 4720.8 zł
Podatek do US 18% 849.744 zł
Kwota netto (na rękę) 5051.256 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5901 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4798 Sprawdzenie działania: 4798 netto * 23% = 1103 (to nasza kwota VAT) 4798 netto + 1103 VAT = 5901 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5901 zł
Podatek VAT 23 % 1103
Kwota netto 4798 zł

Najciekawsze: