5800 zł brutto, ile to netto?

 

4154.39 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 566.08 zł
Składka rentowa 87 zł
Składka chorobowa 142.1 zł
Składka zdrowotna 450.43 zł
Zaliczka na podatek 400 zł

4221.26 zł
netto (na rękę)

5011 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 566.08 zł
Składka rentowa 87 zł
Składka chorobowa 142.1 zł
Składka zdrowotna 450.43 zł
Zaliczka na podatek 333.13zł

5011.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 788.8 zł

4715 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1085 zł

Umowa o pracę

4154.39
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5800 = 566.08 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5800 = 87 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5800 = 142.1 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 795.18 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5800 - 795.18 = 5004.82 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5004.82 * 9% = 450.43 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5004.82 * 7,75% = 387.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 795.18 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5800 zł - 795.18 zł - 111.25 zł = 4894 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4894 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4894 * 7%) - 46,33 zł = 788.22 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 788.22 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5004.82 * 7,75 % = 387.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4894 zł - 387.87 zł = 400 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 795.18 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 450.43 zł

  Zaliczka na podatek - 400 zł

  Wynagrodzenie netto: 5800 zł - 795.18 zł - 450.43 zł -400 zł = 4154.39 zł

Umowa zlecenie

4221.26
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 566.08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 87 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 142.1 zł
Razem składki ZUS 795.18 zł
Koszty uzyskania 20% 1000.964 zł
Podstawa opodatkowania 4004 zł
Zaliczka na podatek 333.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 387.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 450.43 zł
Kwota netto (na rękę) 4221.26 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5011 zł

Umowa o dzieło

5011.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5307 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5011.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5800 zł
Podstawa opodatkowania 2900 zł
Koszty uzyskania 2900 zł
Podatek do US 17% 493 zł
Kwota netto (na rękę) 5307 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5800 zł
Podstawa opodatkowania 1160 zł
Koszty uzyskania 4640 zł
Podatek do US 17% 788.8 zł
Kwota netto (na rękę) 5011.2 zł

Umowa B2B

4715
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4715 Sprawdzenie działania: 4715 netto * 23% = 1085 (to nasza kwota VAT) 4715 netto + 1085 VAT = 5800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5800 zł
Podatek VAT 23 % 1085
Kwota netto 4715 zł

  Frazy powiązane:

 • 5800 brutto ile to netto 2015
 • 5800 brutto ile to netto
 • 5800 brutto
 • 5800 brutto ile to netto 2016
 • 5800 brutto ile netto
 • 5800brutto
 • 5800 zł brutto ile to netto
 • emerytura 5800 brutto ile to netto
 • 5800 brutto to netto
 • kwota 5800 brutto ile netto
 • ile na reke 5900
 • 5800 brutto zlecenie
 • na umowe o prace z sumy 5800 brutto ile zostaje dla pracownika
 • zarabiajac 5800 netto ile to brutto
 • 5530 brutto ile to netto
 • wyngrodzenie brutto 5800
 • http://netto-brutto eu/brutto/5800/
 • ile to 5800 brutto
 • 5800 zł brutto
 • zarobek 5800 brutto jak obliczyc netto zatrudnienia

Najciekawsze: