5720 zł brutto, ile to netto?

 

4051.57 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 558.272 zł
Składka rentowa 85.8 zł
Składka chorobowa 140.14 zł
Składka zdrowotna 444.22 zł
Zaliczka na podatek 440 zł

4163.09 zł
netto (na rękę)

4896 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 558.272 zł
Składka rentowa 85.8 zł
Składka chorobowa 140.14 zł
Składka zdrowotna 444.22 zł
Zaliczka na podatek 328.48zł

4896.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 823.68 zł

4650 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1070 zł

Umowa o pracę

4051.57
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5720 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5720 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5720 = 558.272 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5720 = 85.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5720 = 140.14 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 784.212 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5720 - 784.212 = 4935.788 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4935.788 * 9% = 444.22 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4935.788 * 7,75% = 382.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5720 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 784.212 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5720 zł - 784.212 zł - 111.25 zł = 4825 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4825 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4825 * 18%) - 46,33 zł = 822.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 822.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4935.788 * 7,75 % = 382.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4825 zł - 382.52 zł = 440 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5720 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 784.212 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 444.22 zł

  Zaliczka na podatek - 440 zł

  Wynagrodzenie netto: 5720 zł - 784.212 zł - 444.22 zł -440 zł = 4051.57 zł

Umowa zlecenie

4163.09
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 558.272 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 85.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 140.14 zł
Razem składki ZUS 784.212 zł
Koszty uzyskania 20% 987.1576 zł
Podstawa opodatkowania 3949 zł
Zaliczka na podatek 328.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 382.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 444.22 zł
Kwota netto (na rękę) 4163.09 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4896 zł

Umowa o dzieło

4896.32
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5720 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5205.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4896.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5720 zł
Podstawa opodatkowania 2860 zł
Koszty uzyskania 2860 zł
Podatek do US 18% 514.8 zł
Kwota netto (na rękę) 5205.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5720 zł
Podstawa opodatkowania 1144 zł
Koszty uzyskania 4576 zł
Podatek do US 18% 823.68 zł
Kwota netto (na rękę) 4896.32 zł

Umowa B2B

4650
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5720 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4650 Sprawdzenie działania: 4650 netto * 23% = 1070 (to nasza kwota VAT) 4650 netto + 1070 VAT = 5720 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5720 zł
Podatek VAT 23 % 1070
Kwota netto 4650 zł

  Frazy powiązane:

 • 5720 brutto ile netto
 • 5720 brutto
 • 5720 brutto ile to netto

Najciekawsze: