5390 zł brutto, ile to netto?

 

3822.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 526.064 zł
Składka rentowa 80.85 zł
Składka chorobowa 132.055 zł
Składka zdrowotna 418.59 zł
Zaliczka na podatek 410 zł

3922.89 zł
netto (na rękę)

4614 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 526.064 zł
Składka rentowa 80.85 zł
Składka chorobowa 132.055 zł
Składka zdrowotna 418.59 zł
Zaliczka na podatek 309.55zł

4613.84 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 776.16 zł

4382 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1008 zł

Umowa o pracę

3822.44
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5390 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5390 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5390 = 526.064 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5390 = 80.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5390 = 132.055 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 738.969 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5390 - 738.969 = 4651.031 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4651.031 * 9% = 418.59 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4651.031 * 7,75% = 360.45 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5390 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 738.969 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5390 zł - 738.969 zł - 111.25 zł = 4540 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4540 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4540 * 18%) - 46,33 zł = 770.87 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 770.87 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4651.031 * 7,75 % = 360.45 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4540 zł - 360.45 zł = 410 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5390 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 738.969 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 418.59 zł

  Zaliczka na podatek - 410 zł

  Wynagrodzenie netto: 5390 zł - 738.969 zł - 418.59 zł -410 zł = 3822.44 zł

Umowa zlecenie

3922.89
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 526.064 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 80.85 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 132.055 zł
Razem składki ZUS 738.969 zł
Koszty uzyskania 20% 930.2062 zł
Podstawa opodatkowania 3721 zł
Zaliczka na podatek 309.55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 360.45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 418.59 zł
Kwota netto (na rękę) 3922.89 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4614 zł

Umowa o dzieło

4613.84
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5390 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4904.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4613.84 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5390 zł
Podstawa opodatkowania 2695 zł
Koszty uzyskania 2695 zł
Podatek do US 18% 485.1 zł
Kwota netto (na rękę) 4904.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5390 zł
Podstawa opodatkowania 1078 zł
Koszty uzyskania 4312 zł
Podatek do US 18% 776.16 zł
Kwota netto (na rękę) 4613.84 zł

Umowa B2B

4382
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5390 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4382 Sprawdzenie działania: 4382 netto * 23% = 1008 (to nasza kwota VAT) 4382 netto + 1008 VAT = 5390 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5390 zł
Podatek VAT 23 % 1008
Kwota netto 4382 zł

  Frazy powiązane:

 • 5390 brutto
 • 5390 brutto to netto
 • 5390 zł brutto ile netto
 • 5390 brutto ile netto

Najciekawsze: