5381 zł brutto, ile to netto?

 

3858.37 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 525.1856 zł
Składka rentowa 80.715 zł
Składka chorobowa 131.8345 zł
Składka zdrowotna 417.89 zł
Zaliczka na podatek 367 zł

3916.22 zł
netto (na rękę)

4649 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 525.1856 zł
Składka rentowa 80.715 zł
Składka chorobowa 131.8345 zł
Składka zdrowotna 417.89 zł
Zaliczka na podatek 309.15zł

4649.184 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 731.816 zł

4375 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1006 zł

Umowa o pracę

3858.37
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5381 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5381 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5381 = 525.1856 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5381 = 80.715 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5381 = 131.8345 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 737.7351 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5381 - 737.7351 = 4643.2649 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4643.2649 * 9% = 417.89 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4643.2649 * 7,75% = 359.85 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5381 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 737.7351 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5381 zł - 737.7351 zł - 111.25 zł = 4532 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4532 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4532 * 7%) - 46,33 zł = 726.68 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 726.68 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4643.2649 * 7,75 % = 359.85 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4532 zł - 359.85 zł = 367 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5381 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 737.7351 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 417.89 zł

  Zaliczka na podatek - 367 zł

  Wynagrodzenie netto: 5381 zł - 737.7351 zł - 417.89 zł -367 zł = 3858.37 zł

Umowa zlecenie

3916.22
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 525.1856 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 80.715 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 131.8345 zł
Razem składki ZUS 737.7351 zł
Koszty uzyskania 20% 928.65298 zł
Podstawa opodatkowania 3715 zł
Zaliczka na podatek 309.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 359.85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 417.89 zł
Kwota netto (na rękę) 3916.22 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4649 zł

Umowa o dzieło

4649.184
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5381 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4923.615 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4649.184 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5381 zł
Podstawa opodatkowania 2690.5 zł
Koszty uzyskania 2690.5 zł
Podatek do US 17% 457.385 zł
Kwota netto (na rękę) 4923.615 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5381 zł
Podstawa opodatkowania 1076.2 zł
Koszty uzyskania 4304.8 zł
Podatek do US 17% 731.816 zł
Kwota netto (na rękę) 4649.184 zł

Umowa B2B

4375
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5381 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4375 Sprawdzenie działania: 4375 netto * 23% = 1006 (to nasza kwota VAT) 4375 netto + 1006 VAT = 5381 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5381 zł
Podatek VAT 23 % 1006
Kwota netto 4375 zł

  Frazy powiązane:

 • 5381 brutto a netto

Najciekawsze: