48500 zł brutto, ile to netto?

 

34276.09 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 4733.6 zł
Składka rentowa 727.5 zł
Składka chorobowa 1188.25 zł
Składka zdrowotna 3766.56 zł
Zaliczka na podatek 3808 zł

35300.52 zł
netto (na rękę)

41904 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 4733.6 zł
Składka rentowa 727.5 zł
Składka chorobowa 1188.25 zł
Składka zdrowotna 3766.56 zł
Zaliczka na podatek 2783.57zł

41904 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 6596 zł

39431 zł
netto (na rękę)VAT 23% 9069 zł

Umowa o pracę

34276.09
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 48500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 48500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 48500 = 4733.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 48500 = 727.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 48500 = 1188.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 6649.35 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 48500 - 6649.35 = 41850.65 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 41850.65 * 9% = 3766.56 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 41850.65 * 7,75% = 3243.43 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 48500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 6649.35 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 48500 zł - 6649.35 zł - 111.25 zł = 41739 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 41739 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (41739 * 7%) - 46,33 zł = 7051.87 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 7051.87 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 41850.65 * 7,75 % = 3243.43 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 41739 zł - 3243.43 zł = 3808 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 48500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 6649.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 3766.56 zł

  Zaliczka na podatek - 3808 zł

  Wynagrodzenie netto: 48500 zł - 6649.35 zł - 3766.56 zł -3808 zł = 34276.09 zł

Umowa zlecenie

35300.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 4733.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 727.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1188.25 zł
Razem składki ZUS 6649.35 zł
Koszty uzyskania 20% 8370.13 zł
Podstawa opodatkowania 33481 zł
Zaliczka na podatek 2783.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3243.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 3766.56 zł
Kwota netto (na rękę) 35300.52 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 41904 zł

Umowa o dzieło

41904
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 48500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 44377.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 41904 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 48500 zł
Podstawa opodatkowania 24250 zł
Koszty uzyskania 24250 zł
Podatek do US 17% 4122.5 zł
Kwota netto (na rękę) 44377.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 48500 zł
Podstawa opodatkowania 9700 zł
Koszty uzyskania 38800 zł
Podatek do US 17% 6596 zł
Kwota netto (na rękę) 41904 zł

Umowa B2B

39431
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 48500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 39431 Sprawdzenie działania: 39431 netto * 23% = 9069 (to nasza kwota VAT) 39431 netto + 9069 VAT = 48500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 48500 zł
Podatek VAT 23 % 9069
Kwota netto 39431 zł

  Frazy powiązane:

 • 48500 brutto
 • 48500 brutto ile netto
 • 48 500 zl brutto ile to jest netto
 • 48500 netto ile to brutto

Najciekawsze: