4034 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

2876.66
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4034 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4034 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4034 = 393.7184 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4034 = 60.51 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4034 = 98.833 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 553.0614 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4034 - 553.0614 = 3480.9386 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3480.9386 * 9% = 313.28 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3480.9386 * 7,75% = 269.77 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4034 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 553.0614 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4034 zł - 553.0614 zł - 111.25 zł = 3370 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3370 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3370 * 18%) - 46,33 zł = 560.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 560.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3480.9386 * 7,75 % = 269.77 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3370 zł - 269.77 zł = 291 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4034 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 553.0614 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 313.28 zł

  Zaliczka na podatek - 291 zł

  Wynagrodzenie netto: 4034 zł - 553.0614 zł - 313.28 zł -291 zł = 2876.66 zł


  Frazy powiązane:

 • 4034 brutto ile to netto

Najciekawsze: