4011 zł brutto, ile to netto?

 

2891.59 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 391.4736 zł
Składka rentowa 60.165 zł
Składka chorobowa 98.2695 zł
Składka zdrowotna 311.5 zł
Zaliczka na podatek 258 zł

2919.82 zł
netto (na rękę)

3466 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 391.4736 zł
Składka rentowa 60.165 zł
Składka chorobowa 98.2695 zł
Składka zdrowotna 311.5 zł
Zaliczka na podatek 229.77zł

3465.504 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 545.496 zł

3261 zł
netto (na rękę)VAT 23% 750 zł

Umowa o pracę

2891.59
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4011 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4011 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4011 = 391.4736 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4011 = 60.165 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4011 = 98.2695 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 549.9081 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4011 - 549.9081 = 3461.0919 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3461.0919 * 9% = 311.5 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3461.0919 * 7,75% = 268.23 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4011 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 549.9081 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4011 zł - 549.9081 zł - 111.25 zł = 3350 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3350 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3350 * 7%) - 46,33 zł = 525.74 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 525.74 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3461.0919 * 7,75 % = 268.23 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3350 zł - 268.23 zł = 258 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4011 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 549.9081 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 311.5 zł

  Zaliczka na podatek - 258 zł

  Wynagrodzenie netto: 4011 zł - 549.9081 zł - 311.5 zł -258 zł = 2891.59 zł

Umowa zlecenie

2919.82
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 391.4736 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.165 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.2695 zł
Razem składki ZUS 549.9081 zł
Koszty uzyskania 20% 692.21838 zł
Podstawa opodatkowania 2769 zł
Zaliczka na podatek 229.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 268.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 311.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2919.82 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3466 zł

Umowa o dzieło

3465.504
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4011 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3670.065 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3465.504 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4011 zł
Podstawa opodatkowania 2005.5 zł
Koszty uzyskania 2005.5 zł
Podatek do US 17% 340.935 zł
Kwota netto (na rękę) 3670.065 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4011 zł
Podstawa opodatkowania 802.2 zł
Koszty uzyskania 3208.8 zł
Podatek do US 17% 545.496 zł
Kwota netto (na rękę) 3465.504 zł

Umowa B2B

3261
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4011 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3261 Sprawdzenie działania: 3261 netto * 23% = 750 (to nasza kwota VAT) 3261 netto + 750 VAT = 4011 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4011 zł
Podatek VAT 23 % 750
Kwota netto 3261 zł

  Frazy powiązane:

 • 4011 ile to netto
 • 4011 ile to brutto
 • 4011 ile to nrutto
 • netto nrutto

Najciekawsze: