4001 zł brutto, ile to netto?

 

2854.74 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 390.4976 zł
Składka rentowa 60.015 zł
Składka chorobowa 98.0245 zł
Składka zdrowotna 310.72 zł
Zaliczka na podatek 287 zł

2912.31 zł
netto (na rękę)

3425 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 390.4976 zł
Składka rentowa 60.015 zł
Składka chorobowa 98.0245 zł
Składka zdrowotna 310.72 zł
Zaliczka na podatek 229.43zł

3424.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 576.144 zł

3253 zł
netto (na rękę)VAT 23% 748 zł

Umowa o pracę

2854.74
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4001 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4001 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4001 = 390.4976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4001 = 60.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4001 = 98.0245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 548.5371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4001 - 548.5371 = 3452.4629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3452.4629 * 9% = 310.72 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3452.4629 * 7,75% = 267.57 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4001 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 548.5371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4001 zł - 548.5371 zł - 111.25 zł = 3341 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3341 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3341 * 18%) - 46,33 zł = 555.05 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 555.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3452.4629 * 7,75 % = 267.57 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3341 zł - 267.57 zł = 287 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4001 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 548.5371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 310.72 zł

  Zaliczka na podatek - 287 zł

  Wynagrodzenie netto: 4001 zł - 548.5371 zł - 310.72 zł -287 zł = 2854.74 zł

Umowa zlecenie

2912.31
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 390.4976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.0245 zł
Razem składki ZUS 548.5371 zł
Koszty uzyskania 20% 690.49258 zł
Podstawa opodatkowania 2762 zł
Zaliczka na podatek 229.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 267.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 310.72 zł
Kwota netto (na rękę) 2912.31 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3425 zł

Umowa o dzieło

3424.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3640.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3424.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4001 zł
Podstawa opodatkowania 2000.5 zł
Koszty uzyskania 2000.5 zł
Podatek do US 18% 360.09 zł
Kwota netto (na rękę) 3640.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4001 zł
Podstawa opodatkowania 800.2 zł
Koszty uzyskania 3200.8 zł
Podatek do US 18% 576.144 zł
Kwota netto (na rękę) 3424.856 zł

Umowa B2B

3253
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4001 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3253 Sprawdzenie działania: 3253 netto * 23% = 748 (to nasza kwota VAT) 3253 netto + 748 VAT = 4001 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4001 zł
Podatek VAT 23 % 748
Kwota netto 3253 zł

Najciekawsze: