3880 zł brutto, ile to netto?

 
2769.73
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3880 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3880 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3880 = 378.688 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3880 = 58.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3880 = 95.06 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 531.948 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3880 - 531.948 = 3348.052 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3348.052 * 9% = 301.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3348.052 * 7,75% = 259.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3880 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 531.948 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3880 zł - 531.948 zł - 111.25 zł = 3237 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3237 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3237 * 18%) - 46,33 zł = 536.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 536.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3348.052 * 7,75 % = 259.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3237 zł - 259.47 zł = 277 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3880 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 531.948 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 301.32 zł

  Zaliczka na podatek - 277 zł

  Wynagrodzenie netto: 3880 zł - 531.948 zł - 301.32 zł -277 zł = 2769.73 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 378.688 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 58.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 95.06 zł
Razem składki ZUS 531.948 zł
Koszty uzyskania 20% 669.6104 zł
Podstawa opodatkowania 2678 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 259 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 301.32468 zł
Kwota netto (na rękę) 2823.73 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3321 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3880 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3530.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3321.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3880 zł
Podstawa opodatkowania 1940 zł
Koszty uzyskania 1940 zł
Podatek do US 18% 349.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3530.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3880 zł
Podstawa opodatkowania 776 zł
Koszty uzyskania 3104 zł
Podatek do US 18% 558.72 zł
Kwota netto (na rękę) 3321.28 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3880 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3154 Sprawdzenie działania: 3154 netto * 23% = 726 (to nasza kwota VAT) 3154 netto + 726 VAT = 3880 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3880 zł
Podatek VAT 23 % 726
Kwota netto 3154 zł

  Frazy powiązane:

 • 3880 brutto ile to netto
 • 3880 brutto ile to netto 2016
 • 3880 brutto
 • 3880brutto ile to netto
 • 3880 netto
 • brutto 3880 ile to netto
 • 3880 ile to na reke
 • 3880 brutto ile na rękę ?
 • 3880 zł umowa zlecenie netto
 • 3880brutto ile to netto 2015
 • 3880 BRUTTO
 • 3880 brutto ile to netto 2018
 • brutto 3880 ile netto

Najciekawsze: