3801 zł brutto, ile to netto?

 

2714.69 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 370.9776 zł
Składka rentowa 57.015 zł
Składka chorobowa 93.1245 zł
Składka zdrowotna 295.19 zł
Zaliczka na podatek 270 zł

2766.88 zł
netto (na rękę)

3254 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 370.9776 zł
Składka rentowa 57.015 zł
Składka chorobowa 93.1245 zł
Składka zdrowotna 295.19 zł
Zaliczka na podatek 217.81zł

3253.656 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 547.344 zł

3090 zł
netto (na rękę)VAT 23% 711 zł

Umowa o pracę

2714.69
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3801 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3801 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3801 = 370.9776 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3801 = 57.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3801 = 93.1245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 521.1171 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3801 - 521.1171 = 3279.8829 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3279.8829 * 9% = 295.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3279.8829 * 7,75% = 254.19 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3801 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 521.1171 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3801 zł - 521.1171 zł - 111.25 zł = 3169 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3169 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3169 * 18%) - 46,33 zł = 524.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 524.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3279.8829 * 7,75 % = 254.19 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3169 zł - 254.19 zł = 270 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3801 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 521.1171 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 295.19 zł

  Zaliczka na podatek - 270 zł

  Wynagrodzenie netto: 3801 zł - 521.1171 zł - 295.19 zł -270 zł = 2714.69 zł

Umowa zlecenie

2766.88
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 370.9776 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 57.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 93.1245 zł
Razem składki ZUS 521.1171 zł
Koszty uzyskania 20% 655.97658 zł
Podstawa opodatkowania 2624 zł
Zaliczka na podatek 217.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 254.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 295.19 zł
Kwota netto (na rękę) 2766.88 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3254 zł

Umowa o dzieło

3253.656
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3801 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3458.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3253.656 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3801 zł
Podstawa opodatkowania 1900.5 zł
Koszty uzyskania 1900.5 zł
Podatek do US 18% 342.09 zł
Kwota netto (na rękę) 3458.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3801 zł
Podstawa opodatkowania 760.2 zł
Koszty uzyskania 3040.8 zł
Podatek do US 18% 547.344 zł
Kwota netto (na rękę) 3253.656 zł

Umowa B2B

3090
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3801 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3090 Sprawdzenie działania: 3090 netto * 23% = 711 (to nasza kwota VAT) 3090 netto + 711 VAT = 3801 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3801 zł
Podatek VAT 23 % 711
Kwota netto 3090 zł

Najciekawsze: