3790 zł brutto, ile to netto?

 

2736.05 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 369.904 zł
Składka rentowa 56.85 zł
Składka chorobowa 92.855 zł
Składka zdrowotna 294.34 zł
Zaliczka na podatek 240 zł

2758.51 zł
netto (na rękę)

3275 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 369.904 zł
Składka rentowa 56.85 zł
Składka chorobowa 92.855 zł
Składka zdrowotna 294.34 zł
Zaliczka na podatek 217.54zł

3274.56 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 515.44 zł

3081 zł
netto (na rękę)VAT 23% 709 zł

Umowa o pracę

2736.05
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3790 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3790 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3790 = 369.904 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3790 = 56.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3790 = 92.855 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 519.609 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3790 - 519.609 = 3270.391 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3270.391 * 9% = 294.34 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3270.391 * 7,75% = 253.46 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3790 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 519.609 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3790 zł - 519.609 zł - 111.25 zł = 3159 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3159 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3159 * 7%) - 46,33 zł = 493.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 493.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3270.391 * 7,75 % = 253.46 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3159 zł - 253.46 zł = 240 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3790 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 519.609 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 294.34 zł

  Zaliczka na podatek - 240 zł

  Wynagrodzenie netto: 3790 zł - 519.609 zł - 294.34 zł -240 zł = 2736.05 zł

Umowa zlecenie

2758.51
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 369.904 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 56.85 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 92.855 zł
Razem składki ZUS 519.609 zł
Koszty uzyskania 20% 654.0782 zł
Podstawa opodatkowania 2616 zł
Zaliczka na podatek 217.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 253.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 294.34 zł
Kwota netto (na rękę) 2758.51 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3275 zł

Umowa o dzieło

3274.56
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3790 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3467.85 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3274.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3790 zł
Podstawa opodatkowania 1895 zł
Koszty uzyskania 1895 zł
Podatek do US 17% 322.15 zł
Kwota netto (na rękę) 3467.85 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3790 zł
Podstawa opodatkowania 758 zł
Koszty uzyskania 3032 zł
Podatek do US 17% 515.44 zł
Kwota netto (na rękę) 3274.56 zł

Umowa B2B

3081
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3790 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3081 Sprawdzenie działania: 3081 netto * 23% = 709 (to nasza kwota VAT) 3081 netto + 709 VAT = 3790 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3790 zł
Podatek VAT 23 % 709
Kwota netto 3081 zł

  Frazy powiązane:

 • 3790 brutto ile to netto
 • ile to netto 3790
 • 3790 brutto
 • ile to jest 3790 zl netto
 • 3790 brutto ile netto

Najciekawsze: