3770 zł brutto, ile to netto?

 

2722.35 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 367.952 zł
Składka rentowa 56.55 zł
Składka chorobowa 92.365 zł
Składka zdrowotna 292.78 zł
Zaliczka na podatek 238 zł

2743.47 zł
netto (na rękę)

3257 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 367.952 zł
Składka rentowa 56.55 zł
Składka chorobowa 92.365 zł
Składka zdrowotna 292.78 zł
Zaliczka na podatek 216.88zł

3257.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 512.72 zł

3065 zł
netto (na rękę)VAT 23% 705 zł

Umowa o pracę

2722.35
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3770 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3770 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3770 = 367.952 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3770 = 56.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3770 = 92.365 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 516.867 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3770 - 516.867 = 3253.133 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3253.133 * 9% = 292.78 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3253.133 * 7,75% = 252.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3770 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 516.867 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3770 zł - 516.867 zł - 111.25 zł = 3142 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3142 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3142 * 7%) - 46,33 zł = 490.38 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 490.38 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3253.133 * 7,75 % = 252.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3142 zł - 252.12 zł = 238 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3770 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 516.867 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 292.78 zł

  Zaliczka na podatek - 238 zł

  Wynagrodzenie netto: 3770 zł - 516.867 zł - 292.78 zł -238 zł = 2722.35 zł

Umowa zlecenie

2743.47
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 367.952 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 56.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 92.365 zł
Razem składki ZUS 516.867 zł
Koszty uzyskania 20% 650.6266 zł
Podstawa opodatkowania 2603 zł
Zaliczka na podatek 216.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 252.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 292.78 zł
Kwota netto (na rękę) 2743.47 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3257 zł

Umowa o dzieło

3257.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3770 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3449.55 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3257.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3770 zł
Podstawa opodatkowania 1885 zł
Koszty uzyskania 1885 zł
Podatek do US 17% 320.45 zł
Kwota netto (na rękę) 3449.55 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3770 zł
Podstawa opodatkowania 754 zł
Koszty uzyskania 3016 zł
Podatek do US 17% 512.72 zł
Kwota netto (na rękę) 3257.28 zł

Umowa B2B

3065
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3770 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3065 Sprawdzenie działania: 3065 netto * 23% = 705 (to nasza kwota VAT) 3065 netto + 705 VAT = 3770 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3770 zł
Podatek VAT 23 % 705
Kwota netto 3065 zł

  Frazy powiązane:

 • 3770 brutto ile to netto
 • 3770 brutto
 • 3770 ile to netto
 • 3770 brutto ile to netto 2017
 • 3770 netto
 • 3770 ile brutto
 • 3770 brutto umowa o pracę
 • 3770 brutto ile to netto 2015
 • 3770 brutto to ile netto
 • 3770 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 3770 zł brutto

Najciekawsze: