3712 zł brutto, ile to netto?

 

2680.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 362.2912 zł
Składka rentowa 55.68 zł
Składka chorobowa 90.944 zł
Składka zdrowotna 288.28 zł
Zaliczka na podatek 234 zł

2702.04 zł
netto (na rękę)

3207 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 362.2912 zł
Składka rentowa 55.68 zł
Składka chorobowa 90.944 zł
Składka zdrowotna 288.28 zł
Zaliczka na podatek 212.76zł

3207.168 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 504.832 zł

3018 zł
netto (na rękę)VAT 23% 694 zł

Umowa o pracę

2680.8
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3712 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3712 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3712 = 362.2912 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3712 = 55.68 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3712 = 90.944 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 508.9152 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3712 - 508.9152 = 3203.0848 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3203.0848 * 9% = 288.28 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3203.0848 * 7,75% = 248.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3712 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 508.9152 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3712 zł - 508.9152 zł - 111.25 zł = 3092 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3092 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3092 * 7%) - 46,33 zł = 481.88 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 481.88 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3203.0848 * 7,75 % = 248.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3092 zł - 248.24 zł = 234 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3712 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 508.9152 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 288.28 zł

  Zaliczka na podatek - 234 zł

  Wynagrodzenie netto: 3712 zł - 508.9152 zł - 288.28 zł -234 zł = 2680.8 zł

Umowa zlecenie

2702.04
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 362.2912 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 55.68 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 90.944 zł
Razem składki ZUS 508.9152 zł
Koszty uzyskania 20% 640.61696 zł
Podstawa opodatkowania 2562 zł
Zaliczka na podatek 212.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 248.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 288.28 zł
Kwota netto (na rękę) 2702.04 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3207 zł

Umowa o dzieło

3207.168
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3712 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3396.48 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3207.168 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3712 zł
Podstawa opodatkowania 1856 zł
Koszty uzyskania 1856 zł
Podatek do US 17% 315.52 zł
Kwota netto (na rękę) 3396.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3712 zł
Podstawa opodatkowania 742.4 zł
Koszty uzyskania 2969.6 zł
Podatek do US 17% 504.832 zł
Kwota netto (na rękę) 3207.168 zł

Umowa B2B

3018
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3712 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3018 Sprawdzenie działania: 3018 netto * 23% = 694 (to nasza kwota VAT) 3018 netto + 694 VAT = 3712 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3712 zł
Podatek VAT 23 % 694
Kwota netto 3018 zł

  Frazy powiązane:

 • 3712 brutto
 • 3712 brutto ile netto