3382 zł brutto, ile to netto?

 
2422.68
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3382 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3382 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3382 = 330.0832 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3382 = 50.73 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3382 = 82.859 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 463.6722 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3382 - 463.6722 = 2918.3278 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2918.3278 * 9% = 262.65 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2918.3278 * 7,75% = 226.17 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3382 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 463.6722 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3382 zł - 463.6722 zł - 111.25 zł = 2807 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2807 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2807 * 18%) - 46,33 zł = 458.93 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 458.93 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2918.3278 * 7,75 % = 226.17 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2807 zł - 226.17 zł = 233 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3382 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 463.6722 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 262.65 zł

  Zaliczka na podatek - 233 zł

  Wynagrodzenie netto: 3382 zł - 463.6722 zł - 262.65 zł -233 zł = 2422.68 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 330.0832 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.73 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 82.859 zł
Razem składki ZUS 463.6722 zł
Koszty uzyskania 20% 583.66556 zł
Podstawa opodatkowania 2335 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 226 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 262.649502 zł
Kwota netto (na rękę) 2461.68 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2895 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3382 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3077.62 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2894.992 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3382 zł
Podstawa opodatkowania 1691 zł
Koszty uzyskania 1691 zł
Podatek do US 18% 304.38 zł
Kwota netto (na rękę) 3077.62 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3382 zł
Podstawa opodatkowania 676.4 zł
Koszty uzyskania 2705.6 zł
Podatek do US 18% 487.008 zł
Kwota netto (na rękę) 2894.992 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3382 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2750 Sprawdzenie działania: 2750 netto * 23% = 632 (to nasza kwota VAT) 2750 netto + 632 VAT = 3382 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3382 zł
Podatek VAT 23 % 632
Kwota netto 2750 zł

Najciekawsze: