3180 zł brutto, ile to netto?

 

2306.06 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 310.368 zł
Składka rentowa 47.7 zł
Składka chorobowa 77.91 zł
Składka zdrowotna 246.96 zł
Zaliczka na podatek 191 zł

2314.72 zł
netto (na rękę)

2748 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 310.368 zł
Składka rentowa 47.7 zł
Składka chorobowa 77.91 zł
Składka zdrowotna 246.96 zł
Zaliczka na podatek 182.34zł

2747.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 432.48 zł

2585 zł
netto (na rękę)VAT 23% 595 zł

Umowa o pracę

2306.06
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3180 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3180 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3180 = 310.368 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3180 = 47.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3180 = 77.91 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 435.978 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3180 - 435.978 = 2744.022 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2744.022 * 9% = 246.96 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2744.022 * 7,75% = 212.66 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3180 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 435.978 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3180 zł - 435.978 zł - 111.25 zł = 2633 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2633 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2633 * 7%) - 46,33 zł = 403.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 403.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2744.022 * 7,75 % = 212.66 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2633 zł - 212.66 zł = 191 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3180 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 435.978 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 246.96 zł

  Zaliczka na podatek - 191 zł

  Wynagrodzenie netto: 3180 zł - 435.978 zł - 246.96 zł -191 zł = 2306.06 zł

Umowa zlecenie

2314.72
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 310.368 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 47.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 77.91 zł
Razem składki ZUS 435.978 zł
Koszty uzyskania 20% 548.8044 zł
Podstawa opodatkowania 2195 zł
Zaliczka na podatek 182.34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 212.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 246.96 zł
Kwota netto (na rękę) 2314.72 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2748 zł

Umowa o dzieło

2747.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3180 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2909.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2747.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3180 zł
Podstawa opodatkowania 1590 zł
Koszty uzyskania 1590 zł
Podatek do US 17% 270.3 zł
Kwota netto (na rękę) 2909.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3180 zł
Podstawa opodatkowania 636 zł
Koszty uzyskania 2544 zł
Podatek do US 17% 432.48 zł
Kwota netto (na rękę) 2747.52 zł

Umowa B2B

2585
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3180 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2585 Sprawdzenie działania: 2585 netto * 23% = 595 (to nasza kwota VAT) 2585 netto + 595 VAT = 3180 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3180 zł
Podatek VAT 23 % 595
Kwota netto 2585 zł

  Frazy powiązane:

 • 3180 brutto ile to netto
 • 3181 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 3180 ile to netto
 • 3180brutto ile to netto
 • 3180 brutto ile netto
 • 3180 netto ile to brutto
 • BRUTTO 378,00 ILE TO NETTO
 • ile netto wychodzi miesiecznie z kwoty 3180 zl
 • 3180 brotto ile to netto
 • umowa o prace 3180 brutto
 • 3180brutto ile netto

Najciekawsze: