290 zł brutto, ile to netto?

 

268.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 28.304 zł
Składka rentowa 4.35 zł
Składka chorobowa 7.105 zł
Składka zdrowotna 22.52 zł
Zaliczka na podatek -41 zł

211.11 zł
netto (na rękę)

248 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 28.304 zł
Składka rentowa 4.35 zł
Składka chorobowa 7.105 zł
Składka zdrowotna 22.52 zł
Zaliczka na podatek 16.61zł

248.24 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 41.76 zł

236 zł
netto (na rękę)VAT 23% 54 zł

Umowa o pracę

268.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 290 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 290 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 290 = 28.304 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 290 = 4.35 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 290 = 7.105 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 39.759 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 290 - 39.759 = 250.241 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 250.241 * 9% = 22.52 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 250.241 * 7,75% = 19.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 290 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 39.759 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 290 zł - 39.759 zł - 111.25 zł = 139 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 139 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (139 * 18%) - 46,33 zł = -21.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -21.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 250.241 * 7,75 % = 19.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 139 zł - 19.39 zł = -41 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 290 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 39.759 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 22.52 zł

  Zaliczka na podatek - -41 zł

  Wynagrodzenie netto: 290 zł - 39.759 zł - 22.52 zł --41 zł = 268.72 zł

Umowa zlecenie

211.11
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 28.304 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 4.35 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 7.105 zł
Razem składki ZUS 39.759 zł
Koszty uzyskania 20% 50.0482 zł
Podstawa opodatkowania 200 zł
Zaliczka na podatek 16.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 19.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 22.52 zł
Kwota netto (na rękę) 211.11 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 248 zł

Umowa o dzieło

248.24
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 290 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 263.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 248.24 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 290 zł
Podstawa opodatkowania 145 zł
Koszty uzyskania 145 zł
Podatek do US 18% 26.1 zł
Kwota netto (na rękę) 263.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 290 zł
Podstawa opodatkowania 58 zł
Koszty uzyskania 232 zł
Podatek do US 18% 41.76 zł
Kwota netto (na rękę) 248.24 zł

Umowa B2B

236
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 290 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 236 Sprawdzenie działania: 236 netto * 23% = 54 (to nasza kwota VAT) 236 netto + 54 VAT = 290 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 290 zł
Podatek VAT 23 % 54
Kwota netto 236 zł

  Frazy powiązane:

 • 290 brutto ile to netto
 • 290 bruttp ile to netto
 • 290 brutto
 • 290 brutto ile to netto
 • z brutta 289 zl ile to netto?
 • 290 brutto ile to netto 2015
 • 290 zl brutto to ile netto
 • 290 netto ile brutto
 • kwota brutto 290
 • 290 tys brutto
 • 290 brutto ile to netto 2016
 • vat z 290zl
 • 290 brotto ile to netyo
 • 290 brutto ile netto
 • 290 zl brutto
 • wunagrodzenie brutto 290
 • 290 zł brutto ile to netto
 • ile to jest 290 brutto
 • 291 brutto ile to jest netto
 • 290 brutto ile to netto umowa o prace

Najciekawsze: