2730 zł brutto, ile to netto?

 

1968.71 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 266.448 zł
Składka rentowa 40.95 zł
Składka chorobowa 66.885 zł
Składka zdrowotna 212.01 zł
Zaliczka na podatek 175 zł

1987.28 zł
netto (na rękę)

2337 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 266.448 zł
Składka rentowa 40.95 zł
Składka chorobowa 66.885 zł
Składka zdrowotna 212.01 zł
Zaliczka na podatek 156.43zł

2336.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 393.12 zł

2220 zł
netto (na rękę)VAT 23% 510 zł

Umowa o pracę

1968.71
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2730 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2730 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2730 = 266.448 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2730 = 40.95 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2730 = 66.885 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 374.283 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2730 - 374.283 = 2355.717 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2355.717 * 9% = 212.01 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2355.717 * 7,75% = 182.57 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2730 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 374.283 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2730 zł - 374.283 zł - 111.25 zł = 2244 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2244 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2244 * 18%) - 46,33 zł = 357.59 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 357.59 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2355.717 * 7,75 % = 182.57 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2244 zł - 182.57 zł = 175 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2730 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 374.283 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 212.01 zł

  Zaliczka na podatek - 175 zł

  Wynagrodzenie netto: 2730 zł - 374.283 zł - 212.01 zł -175 zł = 1968.71 zł

Umowa zlecenie

1987.28
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 266.448 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 40.95 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 66.885 zł
Razem składki ZUS 374.283 zł
Koszty uzyskania 20% 471.1434 zł
Podstawa opodatkowania 1885 zł
Zaliczka na podatek 156.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 182.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 212.01 zł
Kwota netto (na rękę) 1987.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2337 zł

Umowa o dzieło

2336.88
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2730 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2484.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2336.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2730 zł
Podstawa opodatkowania 1365 zł
Koszty uzyskania 1365 zł
Podatek do US 18% 245.7 zł
Kwota netto (na rękę) 2484.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2730 zł
Podstawa opodatkowania 546 zł
Koszty uzyskania 2184 zł
Podatek do US 18% 393.12 zł
Kwota netto (na rękę) 2336.88 zł

Umowa B2B

2220
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2730 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2220 Sprawdzenie działania: 2220 netto * 23% = 510 (to nasza kwota VAT) 2220 netto + 510 VAT = 2730 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2730 zł
Podatek VAT 23 % 510
Kwota netto 2220 zł

  Frazy powiązane:

 • 2730 brutto ile to netto
 • 2730 brutto ile to netto 2016
 • 2730 brutto ile to netto 2017
 • 2730 ile to netto
 • 2730 brutto
 • kwota brutto 2730 ile netto
 • 2730 brutto ile to netto 2015
 • ile na rękę przy zarobku 2730 brutto
 • 2730 to ile na ręke
 • pensja 2730 brutto ile to netto
 • 2730 brutto ile netto
 • brutto 2730 ile to netto
 • 2730 netto ile to brrutto

Najciekawsze: