14700 zł brutto, ile to netto?

 

10309.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1434.72 zł
Składka rentowa 220.5 zł
Składka chorobowa 360.15 zł
Składka zdrowotna 1141.62 zł
Zaliczka na podatek 1234 zł

10699.07 zł
netto (na rękę)

12583 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1434.72 zł
Składka rentowa 220.5 zł
Składka chorobowa 360.15 zł
Składka zdrowotna 1141.62 zł
Zaliczka na podatek 843.94zł

12583.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2116.8 zł

11951 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2749 zł

Umowa o pracę

10309.01
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 14700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 14700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 14700 = 1434.72 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 14700 = 220.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 14700 = 360.15 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2015.37 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 14700 - 2015.37 = 12684.63 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 12684.63 * 9% = 1141.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 12684.63 * 7,75% = 983.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 14700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2015.37 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 14700 zł - 2015.37 zł - 111.25 zł = 12573 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 12573 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (12573 * 18%) - 46,33 zł = 2216.81 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2216.81 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 12684.63 * 7,75 % = 983.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 12573 zł - 983.06 zł = 1234 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 14700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2015.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1141.62 zł

  Zaliczka na podatek - 1234 zł

  Wynagrodzenie netto: 14700 zł - 2015.37 zł - 1141.62 zł -1234 zł = 10309.01 zł

Umowa zlecenie

10699.07
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1434.72 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 220.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 360.15 zł
Razem składki ZUS 2015.37 zł
Koszty uzyskania 20% 2536.926 zł
Podstawa opodatkowania 10148 zł
Zaliczka na podatek 843.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 983.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1141.62 zł
Kwota netto (na rękę) 10699.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 12583 zł

Umowa o dzieło

12583.2
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 14700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 13377 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 12583.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 14700 zł
Podstawa opodatkowania 7350 zł
Koszty uzyskania 7350 zł
Podatek do US 18% 1323 zł
Kwota netto (na rękę) 13377 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 14700 zł
Podstawa opodatkowania 2940 zł
Koszty uzyskania 11760 zł
Podatek do US 18% 2116.8 zł
Kwota netto (na rękę) 12583.2 zł

Umowa B2B

11951
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 14700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 11951 Sprawdzenie działania: 11951 netto * 23% = 2749 (to nasza kwota VAT) 11951 netto + 2749 VAT = 14700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 14700 zł
Podatek VAT 23 % 2749
Kwota netto 11951 zł

  Frazy powiązane:

 • 14 700 brutto ile to netto
 • 14,700 brutto ile to netto
 • 14700 brutto ile to netto

Najciekawsze: