14200 zł brutto, ile to netto?

 

9960.39 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1385.92 zł
Składka rentowa 213 zł
Składka chorobowa 347.9 zł
Składka zdrowotna 1102.79 zł
Zaliczka na podatek 1190 zł

10335.01 zł
netto (na rękę)

12155 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1385.92 zł
Składka rentowa 213 zł
Składka chorobowa 347.9 zł
Składka zdrowotna 1102.79 zł
Zaliczka na podatek 815.38zł

12155.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2044.8 zł

11545 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2655 zł

Umowa o pracę

9960.39
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 14200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 14200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 14200 = 1385.92 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 14200 = 213 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 14200 = 347.9 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1946.82 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 14200 - 1946.82 = 12253.18 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 12253.18 * 9% = 1102.79 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 12253.18 * 7,75% = 949.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 14200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1946.82 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 14200 zł - 1946.82 zł - 111.25 zł = 12142 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 12142 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (12142 * 18%) - 46,33 zł = 2139.23 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2139.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 12253.18 * 7,75 % = 949.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 12142 zł - 949.62 zł = 1190 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 14200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1946.82 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1102.79 zł

  Zaliczka na podatek - 1190 zł

  Wynagrodzenie netto: 14200 zł - 1946.82 zł - 1102.79 zł -1190 zł = 9960.39 zł

Umowa zlecenie

10335.01
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1385.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 213 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 347.9 zł
Razem składki ZUS 1946.82 zł
Koszty uzyskania 20% 2450.636 zł
Podstawa opodatkowania 9803 zł
Zaliczka na podatek 815.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 949.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1102.79 zł
Kwota netto (na rękę) 10335.01 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 12155 zł

Umowa o dzieło

12155.2
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 14200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 12922 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 12155.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 14200 zł
Podstawa opodatkowania 7100 zł
Koszty uzyskania 7100 zł
Podatek do US 18% 1278 zł
Kwota netto (na rękę) 12922 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 14200 zł
Podstawa opodatkowania 2840 zł
Koszty uzyskania 11360 zł
Podatek do US 18% 2044.8 zł
Kwota netto (na rękę) 12155.2 zł

Umowa B2B

11545
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 14200 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 11545 Sprawdzenie działania: 11545 netto * 23% = 2655 (to nasza kwota VAT) 11545 netto + 2655 VAT = 14200 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 14200 zł
Podatek VAT 23 % 2655
Kwota netto 11545 zł

  Frazy powiązane:

 • 14200 brutto ile to netto
 • netto z 14200
 • 14200 ile to netto

Najciekawsze: