124 zł brutto, ile to netto?

 

152.37 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 12.1024 zł
Składka rentowa 1.86 zł
Składka chorobowa 3.038 zł
Składka zdrowotna 9.63 zł
Zaliczka na podatek -55 zł

90.66 zł
netto (na rękę)

106 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 12.1024 zł
Składka rentowa 1.86 zł
Składka chorobowa 3.038 zł
Składka zdrowotna 9.63 zł
Zaliczka na podatek 6.71zł

106.144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 17.856 zł

101 zł
netto (na rękę)VAT 23% 23 zł

Umowa o pracę

152.37
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 124 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 124 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 124 = 12.1024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 124 = 1.86 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 124 = 3.038 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 17.0004 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 124 - 17.0004 = 106.9996 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 106.9996 * 9% = 9.63 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 106.9996 * 7,75% = 8.29 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 124 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 17.0004 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 124 zł - 17.0004 zł - 111.25 zł = -4 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -4 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-4 * 18%) - 46,33 zł = -47.05 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -47.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 106.9996 * 7,75 % = 8.29 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -4 zł - 8.29 zł = -55 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 124 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.0004 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9.63 zł

  Zaliczka na podatek - -55 zł

  Wynagrodzenie netto: 124 zł - 17.0004 zł - 9.63 zł --55 zł = 152.37 zł

Umowa zlecenie

90.66
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 12.1024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.86 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.038 zł
Razem składki ZUS 17.0004 zł
Koszty uzyskania 20% 21.39992 zł
Podstawa opodatkowania 86 zł
Zaliczka na podatek 6.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8.29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 9.63 zł
Kwota netto (na rękę) 90.66 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 106 zł

Umowa o dzieło

106.144
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 124 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 112.84 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 106.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 124 zł
Podstawa opodatkowania 62 zł
Koszty uzyskania 62 zł
Podatek do US 18% 11.16 zł
Kwota netto (na rękę) 112.84 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 124 zł
Podstawa opodatkowania 24.8 zł
Koszty uzyskania 99.2 zł
Podatek do US 18% 17.856 zł
Kwota netto (na rękę) 106.144 zł

Umowa B2B

101
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 124 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 101 Sprawdzenie działania: 101 netto * 23% = 23 (to nasza kwota VAT) 101 netto + 23 VAT = 124 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 124 zł
Podatek VAT 23 % 23
Kwota netto 101 zł

  Frazy powiązane:

 • 124 zł brutto ile to netto
 • 9.63 brutto ile to netto
 • 124 brutto

Najciekawsze: