1174 zł brutto, ile to netto?

 

890.87 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 114.5824 zł
Składka rentowa 17.61 zł
Składka chorobowa 28.763 zł
Składka zdrowotna 91.17 zł
Zaliczka na podatek 31 zł

854.38 zł
netto (na rękę)

1014 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 114.5824 zł
Składka rentowa 17.61 zł
Składka chorobowa 28.763 zł
Składka zdrowotna 91.17 zł
Zaliczka na podatek 67.49zł

1014.336 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 159.664 zł

954 zł
netto (na rękę)VAT 23% 220 zł

Umowa o pracę

890.87
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1174 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1174 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1174 = 114.5824 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1174 = 17.61 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1174 = 28.763 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 160.9554 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1174 - 160.9554 = 1013.0446 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1013.0446 * 9% = 91.17 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1013.0446 * 7,75% = 78.51 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1174 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 160.9554 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1174 zł - 160.9554 zł - 111.25 zł = 902 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 902 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (902 * 7%) - 46,33 zł = 109.58 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 109.58 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1013.0446 * 7,75 % = 78.51 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 902 zł - 78.51 zł = 31 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1174 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 160.9554 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 91.17 zł

  Zaliczka na podatek - 31 zł

  Wynagrodzenie netto: 1174 zł - 160.9554 zł - 91.17 zł -31 zł = 890.87 zł

Umowa zlecenie

854.38
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 114.5824 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.61 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 28.763 zł
Razem składki ZUS 160.9554 zł
Koszty uzyskania 20% 202.60892 zł
Podstawa opodatkowania 810 zł
Zaliczka na podatek 67.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 78.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 91.17 zł
Kwota netto (na rękę) 854.38 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1014 zł

Umowa o dzieło

1014.336
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1174 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1074.21 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1014.336 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1174 zł
Podstawa opodatkowania 587 zł
Koszty uzyskania 587 zł
Podatek do US 17% 99.79 zł
Kwota netto (na rękę) 1074.21 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1174 zł
Podstawa opodatkowania 234.8 zł
Koszty uzyskania 939.2 zł
Podatek do US 17% 159.664 zł
Kwota netto (na rękę) 1014.336 zł

Umowa B2B

954
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1174 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 954 Sprawdzenie działania: 954 netto * 23% = 220 (to nasza kwota VAT) 954 netto + 220 VAT = 1174 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1174 zł
Podatek VAT 23 % 220
Kwota netto 954 zł

  Frazy powiązane:

 • 1174 brutto ile to netto
 • 1174 brutto bez składek

Najciekawsze: