11463 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

8054.19
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11463 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11463 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11463 = 1118.7888 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11463 = 171.945 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11463 = 280.8435 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1571.5773 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11463 - 1571.5773 = 9891.4227 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9891.4227 * 9% = 890.23 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9891.4227 * 7,75% = 766.59 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11463 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1571.5773 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11463 zł - 1571.5773 zł - 111.25 zł = 9780 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9780 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9780 * 18%) - 46,33 zł = 1714.07 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1714.07 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9891.4227 * 7,75 % = 766.59 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9780 zł - 766.59 zł = 947 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11463 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1571.5773 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 890.23 zł

  Zaliczka na podatek - 947 zł

  Wynagrodzenie netto: 11463 zł - 1571.5773 zł - 890.23 zł -947 zł = 8054.19 zł


  Frazy powiązane:

 • btutto netto
 • 11463 netto ile to btutto

Najciekawsze: