11440 zł brutto, ile to netto?

 

8133.14 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1116.544 zł
Składka rentowa 171.6 zł
Składka chorobowa 280.28 zł
Składka zdrowotna 888.44 zł
Zaliczka na podatek 850 zł

8327.19 zł
netto (na rękę)

9884 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1116.544 zł
Składka rentowa 171.6 zł
Składka chorobowa 280.28 zł
Składka zdrowotna 888.44 zł
Zaliczka na podatek 655.95zł

9884.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1555.84 zł

9301 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2139 zł

Umowa o pracę

8133.14
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11440 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11440 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11440 = 1116.544 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11440 = 171.6 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11440 = 280.28 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1568.424 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11440 - 1568.424 = 9871.576 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9871.576 * 9% = 888.44 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9871.576 * 7,75% = 765.05 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11440 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1568.424 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11440 zł - 1568.424 zł - 111.25 zł = 9760 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9760 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9760 * 7%) - 46,33 zł = 1615.44 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1615.44 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9871.576 * 7,75 % = 765.05 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9760 zł - 765.05 zł = 850 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11440 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1568.424 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 888.44 zł

  Zaliczka na podatek - 850 zł

  Wynagrodzenie netto: 11440 zł - 1568.424 zł - 888.44 zł -850 zł = 8133.14 zł

Umowa zlecenie

8327.19
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1116.544 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 171.6 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 280.28 zł
Razem składki ZUS 1568.424 zł
Koszty uzyskania 20% 1974.3152 zł
Podstawa opodatkowania 7897 zł
Zaliczka na podatek 655.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 765.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 888.44 zł
Kwota netto (na rękę) 8327.19 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9884 zł

Umowa o dzieło

9884.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11440 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10467.6 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9884.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11440 zł
Podstawa opodatkowania 5720 zł
Koszty uzyskania 5720 zł
Podatek do US 17% 972.4 zł
Kwota netto (na rękę) 10467.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11440 zł
Podstawa opodatkowania 2288 zł
Koszty uzyskania 9152 zł
Podatek do US 17% 1555.84 zł
Kwota netto (na rękę) 9884.16 zł

Umowa B2B

9301
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11440 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9301 Sprawdzenie działania: 9301 netto * 23% = 2139 (to nasza kwota VAT) 9301 netto + 2139 VAT = 11440 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11440 zł
Podatek VAT 23 % 2139
Kwota netto 9301 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/11440