112 zł brutto, ile to netto?

 

144.94 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 10.9312 zł
Składka rentowa 1.68 zł
Składka chorobowa 2.744 zł
Składka zdrowotna 8.7 zł
Zaliczka na podatek -57 zł

81.43 zł
netto (na rękę)

96 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 10.9312 zł
Składka rentowa 1.68 zł
Składka chorobowa 2.744 zł
Składka zdrowotna 8.7 zł
Zaliczka na podatek 6.51zł

95.872 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 16.128 zł

91 zł
netto (na rękę)VAT 23% 21 zł

Umowa o pracę

144.94
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 112 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 112 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 112 = 10.9312 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 112 = 1.68 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 112 = 2.744 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 15.3552 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 112 - 15.3552 = 96.6448 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 96.6448 * 9% = 8.7 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 96.6448 * 7,75% = 7.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 112 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 15.3552 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 112 zł - 15.3552 zł - 111.25 zł = -15 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -15 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-15 * 18%) - 46,33 zł = -49.03 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -49.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 96.6448 * 7,75 % = 7.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -15 zł - 7.49 zł = -57 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 112 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 15.3552 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 8.7 zł

  Zaliczka na podatek - -57 zł

  Wynagrodzenie netto: 112 zł - 15.3552 zł - 8.7 zł --57 zł = 144.94 zł

Umowa zlecenie

81.43
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 10.9312 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.68 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2.744 zł
Razem składki ZUS 15.3552 zł
Koszty uzyskania 20% 19.32896 zł
Podstawa opodatkowania 77 zł
Zaliczka na podatek 6.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 7.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 8.7 zł
Kwota netto (na rękę) 81.43 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 96 zł

Umowa o dzieło

95.872
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 112 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 101.92 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 95.872 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 112 zł
Podstawa opodatkowania 56 zł
Koszty uzyskania 56 zł
Podatek do US 18% 10.08 zł
Kwota netto (na rękę) 101.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 112 zł
Podstawa opodatkowania 22.4 zł
Koszty uzyskania 89.6 zł
Podatek do US 18% 16.128 zł
Kwota netto (na rękę) 95.872 zł

Umowa B2B

91
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 112 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 91 Sprawdzenie działania: 91 netto * 23% = 21 (to nasza kwota VAT) 91 netto + 21 VAT = 112 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 112 zł
Podatek VAT 23 % 21
Kwota netto 91 zł

  Frazy powiązane:

 • 112 zł brutto
 • 112,15 ile to netto
 • 112 brutto ile netto
 • 112 brutto dniowka to ile bedzie netto

Najciekawsze: