10900 zł brutto, ile to netto?

 

7661.11 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1063.84 zł
Składka rentowa 163.5 zł
Składka chorobowa 267.05 zł
Składka zdrowotna 846.5 zł
Zaliczka na podatek 898 zł

7934.04 zł
netto (na rękę)

9330 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1063.84 zł
Składka rentowa 163.5 zł
Składka chorobowa 267.05 zł
Składka zdrowotna 846.5 zł
Zaliczka na podatek 625.07zł

9330.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1569.6 zł

8862 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2038 zł

Umowa o pracę

7661.11
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10900 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 10900 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 10900 = 1063.84 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 10900 = 163.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 10900 = 267.05 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1494.39 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 10900 - 1494.39 = 9405.61 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9405.61 * 9% = 846.5 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9405.61 * 7,75% = 728.93 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 10900 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1494.39 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 10900 zł - 1494.39 zł - 111.25 zł = 9294 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9294 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9294 * 18%) - 46,33 zł = 1626.59 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1626.59 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9405.61 * 7,75 % = 728.93 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9294 zł - 728.93 zł = 898 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 10900 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1494.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 846.5 zł

  Zaliczka na podatek - 898 zł

  Wynagrodzenie netto: 10900 zł - 1494.39 zł - 846.5 zł -898 zł = 7661.11 zł

Umowa zlecenie

7934.04
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1063.84 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 163.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 267.05 zł
Razem składki ZUS 1494.39 zł
Koszty uzyskania 20% 1881.122 zł
Podstawa opodatkowania 7524 zł
Zaliczka na podatek 625.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 728.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 846.5 zł
Kwota netto (na rękę) 7934.04 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9330 zł

Umowa o dzieło

9330.4
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 10900 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9919 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9330.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 10900 zł
Podstawa opodatkowania 5450 zł
Koszty uzyskania 5450 zł
Podatek do US 18% 981 zł
Kwota netto (na rękę) 9919 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10900 zł
Podstawa opodatkowania 2180 zł
Koszty uzyskania 8720 zł
Podatek do US 18% 1569.6 zł
Kwota netto (na rękę) 9330.4 zł

Umowa B2B

8862
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 10900 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 8862 Sprawdzenie działania: 8862 netto * 23% = 2038 (to nasza kwota VAT) 8862 netto + 2038 VAT = 10900 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 10900 zł
Podatek VAT 23 % 2038
Kwota netto 8862 zł

  Frazy powiązane:

 • 10900 brutto ile to netto
 • 10900 brutto netto
 • 10900 brutto

Najciekawsze: