180 zł brutto, ile to netto?

 

189.34 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 17.568 zł
Składka rentowa 2.7 zł
Składka chorobowa 4.41 zł
Składka zdrowotna 13.98 zł
Zaliczka na podatek -48 zł

131.38 zł
netto (na rękę)

156 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 17.568 zł
Składka rentowa 2.7 zł
Składka chorobowa 4.41 zł
Składka zdrowotna 13.98 zł
Zaliczka na podatek 9.96zł

155.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 24.48 zł

146 zł
netto (na rękę)VAT 23% 34 zł

Umowa o pracę

189.34
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 180 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 180 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 180 = 17.568 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 180 = 2.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 180 = 4.41 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 24.678 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 180 - 24.678 = 155.322 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 155.322 * 9% = 13.98 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 155.322 * 7,75% = 12.04 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 180 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 24.678 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 180 zł - 24.678 zł - 111.25 zł = 44 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 44 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (44 * 7%) - 46,33 zł = -36.28 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -36.28 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 155.322 * 7,75 % = 12.04 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 44 zł - 12.04 zł = -48 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 180 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 24.678 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 13.98 zł

  Zaliczka na podatek - -48 zł

  Wynagrodzenie netto: 180 zł - 24.678 zł - 13.98 zł --48 zł = 189.34 zł

Umowa zlecenie

131.38
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 17.568 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 4.41 zł
Razem składki ZUS 24.678 zł
Koszty uzyskania 20% 31.0644 zł
Podstawa opodatkowania 124 zł
Zaliczka na podatek 9.96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 12.04 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 13.98 zł
Kwota netto (na rękę) 131.38 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 156 zł

Umowa o dzieło

155.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 180 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 164.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 155.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 180 zł
Podstawa opodatkowania 90 zł
Koszty uzyskania 90 zł
Podatek do US 17% 15.3 zł
Kwota netto (na rękę) 164.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 180 zł
Podstawa opodatkowania 36 zł
Koszty uzyskania 144 zł
Podatek do US 17% 24.48 zł
Kwota netto (na rękę) 155.52 zł

Umowa B2B

146
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 180 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 146 Sprawdzenie działania: 146 netto * 23% = 34 (to nasza kwota VAT) 146 netto + 34 VAT = 180 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 180 zł
Podatek VAT 23 % 34
Kwota netto 146 zł

  Frazy powiązane:

 • ile to jest 180 brutto
 • umowa zlecenia ze studentem 180zl brutto ile netto
 • 180 zl brutto ile to netto
 • 180zl brutto
 • 180 brutto ile na reke
 • umowa o dzielo 180 brutto ile to netto
 • 180 zl brutto
 • 180 zl brutto to ile na ręke
 • 180 zl brutto to ile na reke
 • 180 brutto to netto
 • 180 zł brutti ile netto

Najciekawsze: