17500 zł brutto, ile to netto?

 

12407.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1708 zł
Składka rentowa 262.5 zł
Składka chorobowa 428.75 zł
Składka zdrowotna 1359.07 zł
Zaliczka na podatek 1334 zł

12736.99 zł
netto (na rękę)

15120 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1708 zł
Składka rentowa 262.5 zł
Składka chorobowa 428.75 zł
Składka zdrowotna 1359.07 zł
Zaliczka na podatek 1004.69zł

15120 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2380 zł

14228 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3272 zł

Umowa o pracę

12407.68
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 17500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 17500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 17500 = 1708 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 17500 = 262.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 17500 = 428.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2399.25 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 17500 - 2399.25 = 15100.75 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 15100.75 * 9% = 1359.07 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 15100.75 * 7,75% = 1170.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 17500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2399.25 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 17500 zł - 2399.25 zł - 111.25 zł = 14990 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 14990 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (14990 * 7%) - 46,33 zł = 2504.54 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2504.54 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 15100.75 * 7,75 % = 1170.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 14990 zł - 1170.31 zł = 1334 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 17500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2399.25 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1359.07 zł

  Zaliczka na podatek - 1334 zł

  Wynagrodzenie netto: 17500 zł - 2399.25 zł - 1359.07 zł -1334 zł = 12407.68 zł

Umowa zlecenie

12736.99
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1708 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 262.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 428.75 zł
Razem składki ZUS 2399.25 zł
Koszty uzyskania 20% 3020.15 zł
Podstawa opodatkowania 12081 zł
Zaliczka na podatek 1004.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1170.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1359.07 zł
Kwota netto (na rękę) 12736.99 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 15120 zł

Umowa o dzieło

15120
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 17500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 16012.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 15120 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 17500 zł
Podstawa opodatkowania 8750 zł
Koszty uzyskania 8750 zł
Podatek do US 17% 1487.5 zł
Kwota netto (na rękę) 16012.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 17500 zł
Podstawa opodatkowania 3500 zł
Koszty uzyskania 14000 zł
Podatek do US 17% 2380 zł
Kwota netto (na rękę) 15120 zł

Umowa B2B

14228
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 17500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 14228 Sprawdzenie działania: 14228 netto * 23% = 3272 (to nasza kwota VAT) 14228 netto + 3272 VAT = 17500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 17500 zł
Podatek VAT 23 % 3272
Kwota netto 14228 zł

  Frazy powiązane:

 • 17500 brutto
 • pensja 17500 brutto ile netto
 • 17500 brutto ile to netto 2016
 • 17500 brutto ile to netto 2022
 • 17 500 brutto
 • 17500 brutto ile to netto?

Najciekawsze: