160 zł brutto, ile to netto?

 

175.63 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 15.616 zł
Składka rentowa 2.4 zł
Składka chorobowa 3.92 zł
Składka zdrowotna 12.43 zł
Zaliczka na podatek -50 zł

116.33 zł
netto (na rękę)

138 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 15.616 zł
Składka rentowa 2.4 zł
Składka chorobowa 3.92 zł
Składka zdrowotna 12.43 zł
Zaliczka na podatek 9.3zł

138.24 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 21.76 zł

130 zł
netto (na rękę)VAT 23% 30 zł

Umowa o pracę

175.63
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 160 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 160 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 160 = 15.616 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 160 = 2.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 160 = 3.92 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 21.936 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 160 - 21.936 = 138.064 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 138.064 * 9% = 12.43 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 138.064 * 7,75% = 10.7 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 160 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 21.936 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 160 zł - 21.936 zł - 111.25 zł = 27 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 27 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (27 * 7%) - 46,33 zł = -39.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -39.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 138.064 * 7,75 % = 10.7 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 27 zł - 10.7 zł = -50 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 160 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 21.936 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 12.43 zł

  Zaliczka na podatek - -50 zł

  Wynagrodzenie netto: 160 zł - 21.936 zł - 12.43 zł --50 zł = 175.63 zł

Umowa zlecenie

116.33
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 15.616 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.92 zł
Razem składki ZUS 21.936 zł
Koszty uzyskania 20% 27.6128 zł
Podstawa opodatkowania 110 zł
Zaliczka na podatek 9.3 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 10.7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 12.43 zł
Kwota netto (na rękę) 116.33 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 138 zł

Umowa o dzieło

138.24
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 160 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 146.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 138.24 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 160 zł
Podstawa opodatkowania 80 zł
Koszty uzyskania 80 zł
Podatek do US 17% 13.6 zł
Kwota netto (na rękę) 146.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 160 zł
Podstawa opodatkowania 32 zł
Koszty uzyskania 128 zł
Podatek do US 17% 21.76 zł
Kwota netto (na rękę) 138.24 zł

Umowa B2B

130
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 160 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 130 Sprawdzenie działania: 130 netto * 23% = 30 (to nasza kwota VAT) 130 netto + 30 VAT = 160 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 160 zł
Podatek VAT 23 % 30
Kwota netto 130 zł

  Frazy powiązane:

 • umowa zlecenie 160 brutto
 • 160brutto ile to netto
 • 160zł brutto ile to netto
 • 160 zl brutto ile to netto
 • kwota brutto to ile nnet
 • podstawy 160 czyli na reke
 • 160 brutto ile to netto 2017
 • emerytura 160 zł brutto ile to netto
 • 160 zł brutto z umowy zlecenia ile to netto
 • 11 160 brutto ile to netto

Najciekawsze: