8108 zł brutto, ile to netto?

 

5782.71 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 791.3408 zł
Składka rentowa 121.62 zł
Składka chorobowa 198.646 zł
Składka zdrowotna 629.68 zł
Zaliczka na podatek 584 zł

5901.93 zł
netto (na rękę)

7005 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 791.3408 zł
Składka rentowa 121.62 zł
Składka chorobowa 198.646 zł
Składka zdrowotna 629.68 zł
Zaliczka na podatek 464.78zł

7005.312 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1102.688 zł

6592 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1516 zł

Umowa o pracę

5782.71
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8108 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8108 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8108 = 791.3408 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8108 = 121.62 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8108 = 198.646 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1111.6068 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8108 - 1111.6068 = 6996.3932 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6996.3932 * 9% = 629.68 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6996.3932 * 7,75% = 542.22 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8108 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1111.6068 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8108 zł - 1111.6068 zł - 111.25 zł = 6885 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6885 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6885 * 7%) - 46,33 zł = 1126.69 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1126.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6996.3932 * 7,75 % = 542.22 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6885 zł - 542.22 zł = 584 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8108 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1111.6068 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 629.68 zł

  Zaliczka na podatek - 584 zł

  Wynagrodzenie netto: 8108 zł - 1111.6068 zł - 629.68 zł -584 zł = 5782.71 zł

Umowa zlecenie

5901.93
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 791.3408 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 121.62 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 198.646 zł
Razem składki ZUS 1111.6068 zł
Koszty uzyskania 20% 1399.27864 zł
Podstawa opodatkowania 5597 zł
Zaliczka na podatek 464.78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 542.22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 629.68 zł
Kwota netto (na rękę) 5901.93 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7005 zł

Umowa o dzieło

7005.312
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8108 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7418.82 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7005.312 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8108 zł
Podstawa opodatkowania 4054 zł
Koszty uzyskania 4054 zł
Podatek do US 17% 689.18 zł
Kwota netto (na rękę) 7418.82 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8108 zł
Podstawa opodatkowania 1621.6 zł
Koszty uzyskania 6486.4 zł
Podatek do US 17% 1102.688 zł
Kwota netto (na rękę) 7005.312 zł

Umowa B2B

6592
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8108 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6592 Sprawdzenie działania: 6592 netto * 23% = 1516 (to nasza kwota VAT) 6592 netto + 1516 VAT = 8108 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8108 zł
Podatek VAT 23 % 1516
Kwota netto 6592 zł

  Frazy powiązane:

 • 6592netto