550 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

449.89
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 550 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 550 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 550 = 53.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 550 = 8.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 550 = 13.475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 75.405 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 550 - 75.405 = 474.595 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 474.595 * 9% = 42.71 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 474.595 * 7,75% = 36.78 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 550 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 75.405 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 550 zł - 75.405 zł - 111.25 zł = 363 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 363 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (363 * 18%) - 46,33 zł = 19.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 19.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 474.595 * 7,75 % = 36.78 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 363 zł - 36.78 zł = -18 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 550 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 75.405 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 42.71 zł

  Zaliczka na podatek - -18 zł

  Wynagrodzenie netto: 550 zł - 75.405 zł - 42.71 zł --18 zł = 449.89 zł


  Frazy powiązane:

 • 550 brutto ile to netto
 • 550 brutto ile to netto 2015
 • 550 brutto
 • 550 zl brutto ile na reke
 • 550 brutto ile netto
 • 550 zł brutto
 • 550 brutto ile to netto 2016
 • ile dostane netto przy 1730 brutto
 • ile zaliczki na podatek od dochodu 550
 • jak obluczyc vat z 550 zł
 • skladki Zus z kwoty 550
 • umowa zlecenie 550 zl brutto ile na reke
 • ile zusu od 550 brutto
 • 550 brutto to netto
 • 550zł brutto ile to netto
 • 550brutto ile to netto
 • 550 brutto to na reke
 • 550zl brutto ile to netto
 • bony 550 zl ile podatku
 • http://netto-brutto eu/brutto/550/

Najciekawsze: