550 zł brutto, ile to netto?

 

450.89 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 53.68 zł
Składka rentowa 8.25 zł
Składka chorobowa 13.475 zł
Składka zdrowotna 42.71 zł
Zaliczka na podatek -19 zł

400.67 zł
netto (na rękę)

475 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 53.68 zł
Składka rentowa 8.25 zł
Składka chorobowa 13.475 zł
Składka zdrowotna 42.71 zł
Zaliczka na podatek 31.22zł

475.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 74.8 zł

447 zł
netto (na rękę)VAT 23% 103 zł

Umowa o pracę

450.89
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 550 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 550 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 550 = 53.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 550 = 8.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 550 = 13.475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 75.405 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 550 - 75.405 = 474.595 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 474.595 * 9% = 42.71 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 474.595 * 7,75% = 36.78 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 550 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 75.405 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 550 zł - 75.405 zł - 111.25 zł = 363 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 363 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (363 * 7%) - 46,33 zł = 17.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 17.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 474.595 * 7,75 % = 36.78 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 363 zł - 36.78 zł = -19 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 550 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 75.405 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 42.71 zł

  Zaliczka na podatek - -19 zł

  Wynagrodzenie netto: 550 zł - 75.405 zł - 42.71 zł --19 zł = 450.89 zł

Umowa zlecenie

400.67
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 53.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 13.475 zł
Razem składki ZUS 75.405 zł
Koszty uzyskania 20% 94.919 zł
Podstawa opodatkowania 380 zł
Zaliczka na podatek 31.22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 36.78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 42.71 zł
Kwota netto (na rękę) 400.67 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 475 zł

Umowa o dzieło

475.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 550 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 503.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 475.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 550 zł
Podstawa opodatkowania 275 zł
Koszty uzyskania 275 zł
Podatek do US 17% 46.75 zł
Kwota netto (na rękę) 503.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 550 zł
Podstawa opodatkowania 110 zł
Koszty uzyskania 440 zł
Podatek do US 17% 74.8 zł
Kwota netto (na rękę) 475.2 zł

Umowa B2B

447
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 550 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 447 Sprawdzenie działania: 447 netto * 23% = 103 (to nasza kwota VAT) 447 netto + 103 VAT = 550 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 550 zł
Podatek VAT 23 % 103
Kwota netto 447 zł

  Frazy powiązane:

 • 550 brutto ile to netto
 • 550 brutto ile to netto 2015
 • 550 brutto
 • 550 brutto ile netto
 • 550 zl brutto ile na reke
 • 550 zł brutto
 • 550 brutto ile to netto 2016
 • 550 brutto to netto
 • 550zł brutto ile to netto
 • 4520zł brutto ile to netto
 • 550zl netto ile to brutto
 • ile dostane netto przy 1730 brutto
 • ile zaliczki na podatek od dochodu 550
 • jak obluczyc vat z 550 zł
 • skladki Zus z kwoty 550
 • umowa zlecenie 550 zl brutto ile na reke
 • ile zusu od 550 brutto
 • 550brutto ile to netto
 • 550 brutto to na reke
 • 550zl brutto ile to netto