4399 zł brutto, ile to netto?

 

3131.27 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 429.3424 zł
Składka rentowa 65.985 zł
Składka chorobowa 107.7755 zł
Składka zdrowotna 341.63 zł
Zaliczka na podatek 323 zł

3201.45 zł
netto (na rękę)

3766 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 429.3424 zł
Składka rentowa 65.985 zł
Składka chorobowa 107.7755 zł
Składka zdrowotna 341.63 zł
Zaliczka na podatek 252.82zł

3765.544 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 633.456 zł

3576 zł
netto (na rękę)VAT 23% 823 zł

Umowa o pracę

3131.27
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4399 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4399 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4399 = 429.3424 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4399 = 65.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4399 = 107.7755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 603.1029 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4399 - 603.1029 = 3795.8971 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3795.8971 * 9% = 341.63 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3795.8971 * 7,75% = 294.18 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4399 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 603.1029 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4399 zł - 603.1029 zł - 111.25 zł = 3685 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3685 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3685 * 18%) - 46,33 zł = 616.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 616.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3795.8971 * 7,75 % = 294.18 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3685 zł - 294.18 zł = 323 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4399 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 603.1029 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 341.63 zł

  Zaliczka na podatek - 323 zł

  Wynagrodzenie netto: 4399 zł - 603.1029 zł - 341.63 zł -323 zł = 3131.27 zł

Umowa zlecenie

3201.45
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 429.3424 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.985 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.7755 zł
Razem składki ZUS 603.1029 zł
Koszty uzyskania 20% 759.17942 zł
Podstawa opodatkowania 3037 zł
Zaliczka na podatek 252.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 294.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 341.63 zł
Kwota netto (na rękę) 3201.45 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3766 zł

Umowa o dzieło

3765.544
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4399 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4003.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3765.544 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4399 zł
Podstawa opodatkowania 2199.5 zł
Koszty uzyskania 2199.5 zł
Podatek do US 18% 395.91 zł
Kwota netto (na rękę) 4003.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4399 zł
Podstawa opodatkowania 879.8 zł
Koszty uzyskania 3519.2 zł
Podatek do US 18% 633.456 zł
Kwota netto (na rękę) 3765.544 zł

Umowa B2B

3576
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4399 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3576 Sprawdzenie działania: 3576 netto * 23% = 823 (to nasza kwota VAT) 3576 netto + 823 VAT = 4399 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4399 zł
Podatek VAT 23 % 823
Kwota netto 3576 zł

Najciekawsze: