4399 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

3131.27
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4399 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4399 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4399 = 429.3424 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4399 = 65.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4399 = 107.7755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 603.1029 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4399 - 603.1029 = 3795.8971 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3795.8971 * 9% = 341.63 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3795.8971 * 7,75% = 294.18 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4399 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 603.1029 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4399 zł - 603.1029 zł - 111.25 zł = 3685 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3685 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3685 * 18%) - 46,33 zł = 616.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 616.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3795.8971 * 7,75 % = 294.18 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3685 zł - 294.18 zł = 323 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4399 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 603.1029 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 341.63 zł

  Zaliczka na podatek - 323 zł

  Wynagrodzenie netto: 4399 zł - 603.1029 zł - 341.63 zł -323 zł = 3131.27 zł


Najciekawsze: