3980 zł brutto, ile to netto?

 

2870.25 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 388.448 zł
Składka rentowa 59.7 zł
Składka chorobowa 97.51 zł
Składka zdrowotna 309.09 zł
Zaliczka na podatek 255 zł

2897.41 zł
netto (na rękę)

3439 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 388.448 zł
Składka rentowa 59.7 zł
Składka chorobowa 97.51 zł
Składka zdrowotna 309.09 zł
Zaliczka na podatek 227.84zł

3438.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 541.28 zł

3236 zł
netto (na rękę)VAT 23% 744 zł

Umowa o pracę

2870.25
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3980 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3980 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3980 = 388.448 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3980 = 59.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3980 = 97.51 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 545.658 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3980 - 545.658 = 3434.342 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3434.342 * 9% = 309.09 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3434.342 * 7,75% = 266.16 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3980 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 545.658 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3980 zł - 545.658 zł - 111.25 zł = 3323 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3323 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3323 * 7%) - 46,33 zł = 521.15 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 521.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3434.342 * 7,75 % = 266.16 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3323 zł - 266.16 zł = 255 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3980 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 545.658 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 309.09 zł

  Zaliczka na podatek - 255 zł

  Wynagrodzenie netto: 3980 zł - 545.658 zł - 309.09 zł -255 zł = 2870.25 zł

Umowa zlecenie

2897.41
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 388.448 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 59.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 97.51 zł
Razem składki ZUS 545.658 zł
Koszty uzyskania 20% 686.8684 zł
Podstawa opodatkowania 2747 zł
Zaliczka na podatek 227.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 266.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 309.09 zł
Kwota netto (na rękę) 2897.41 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3439 zł

Umowa o dzieło

3438.72
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3980 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3641.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3438.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3980 zł
Podstawa opodatkowania 1990 zł
Koszty uzyskania 1990 zł
Podatek do US 17% 338.3 zł
Kwota netto (na rękę) 3641.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3980 zł
Podstawa opodatkowania 796 zł
Koszty uzyskania 3184 zł
Podatek do US 17% 541.28 zł
Kwota netto (na rękę) 3438.72 zł

Umowa B2B

3236
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3980 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3236 Sprawdzenie działania: 3236 netto * 23% = 744 (to nasza kwota VAT) 3236 netto + 744 VAT = 3980 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3980 zł
Podatek VAT 23 % 744
Kwota netto 3236 zł

  Frazy powiązane:

 • 2450 brutto ile to netto 2018
 • 3980 neto
 • 3980 zł ile to netto
 • 3980 brutto to ile netto
 • 3980 zł brutto
 • 3980 brutto ile netto
 • 3980 brutto

Najciekawsze: