3317 zł brutto, ile to netto?

 

2377.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 323.7392 zł
Składka rentowa 49.755 zł
Składka chorobowa 81.2665 zł
Składka zdrowotna 257.6 zł
Zaliczka na podatek 227 zł

2414.46 zł
netto (na rękę)

2839 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 323.7392 zł
Składka rentowa 49.755 zł
Składka chorobowa 81.2665 zł
Składka zdrowotna 257.6 zł
Zaliczka na podatek 190.18zł

2839.352 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 477.648 zł

2697 zł
netto (na rękę)VAT 23% 620 zł

Umowa o pracę

2377.64
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3317 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3317 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3317 = 323.7392 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3317 = 49.755 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3317 = 81.2665 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 454.7607 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3317 - 454.7607 = 2862.2393 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2862.2393 * 9% = 257.6 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2862.2393 * 7,75% = 221.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3317 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 454.7607 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3317 zł - 454.7607 zł - 111.25 zł = 2751 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2751 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2751 * 18%) - 46,33 zł = 448.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 448.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2862.2393 * 7,75 % = 221.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2751 zł - 221.82 zł = 227 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3317 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 454.7607 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 257.6 zł

  Zaliczka na podatek - 227 zł

  Wynagrodzenie netto: 3317 zł - 454.7607 zł - 257.6 zł -227 zł = 2377.64 zł

Umowa zlecenie

2414.46
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 323.7392 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 49.755 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 81.2665 zł
Razem składki ZUS 454.7607 zł
Koszty uzyskania 20% 572.44786 zł
Podstawa opodatkowania 2290 zł
Zaliczka na podatek 190.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 221.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 257.6 zł
Kwota netto (na rękę) 2414.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2839 zł

Umowa o dzieło

2839.352
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3317 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3018.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2839.352 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3317 zł
Podstawa opodatkowania 1658.5 zł
Koszty uzyskania 1658.5 zł
Podatek do US 18% 298.53 zł
Kwota netto (na rękę) 3018.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3317 zł
Podstawa opodatkowania 663.4 zł
Koszty uzyskania 2653.6 zł
Podatek do US 18% 477.648 zł
Kwota netto (na rękę) 2839.352 zł

Umowa B2B

2697
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3317 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2697 Sprawdzenie działania: 2697 netto * 23% = 620 (to nasza kwota VAT) 2697 netto + 620 VAT = 3317 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3317 zł
Podatek VAT 23 % 620
Kwota netto 2697 zł

  Frazy powiązane:

 • 3317 brutto ile to netto
 • 3317 brutto
 • 2274 to ile na reke
 • umowa be to be brutto netto
 • 3317 brutto
 • 3317brutto ile to netto
 • 3317 brutto ile to na rękę
 • 3317 brutto ile netto

Najciekawsze: