1395 zł brutto, ile to netto?

 

1046.41 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 136.152 zł
Składka rentowa 20.925 zł
Składka chorobowa 34.1775 zł
Składka zdrowotna 108.34 zł
Zaliczka na podatek 49 zł

1015.7 zł
netto (na rękę)

1205 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 136.152 zł
Składka rentowa 20.925 zł
Składka chorobowa 34.1775 zł
Składka zdrowotna 108.34 zł
Zaliczka na podatek 79.71zł

1205.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 189.72 zł

1134 zł
netto (na rękę)VAT 23% 261 zł

Umowa o pracę

1046.41
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1395 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1395 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1395 = 136.152 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1395 = 20.925 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1395 = 34.1775 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 191.2545 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1395 - 191.2545 = 1203.7455 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1203.7455 * 9% = 108.34 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1203.7455 * 7,75% = 93.29 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1395 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 191.2545 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1395 zł - 191.2545 zł - 111.25 zł = 1092 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1092 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1092 * 7%) - 46,33 zł = 141.88 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 141.88 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1203.7455 * 7,75 % = 93.29 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1092 zł - 93.29 zł = 49 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1395 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 191.2545 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 108.34 zł

  Zaliczka na podatek - 49 zł

  Wynagrodzenie netto: 1395 zł - 191.2545 zł - 108.34 zł -49 zł = 1046.41 zł

Umowa zlecenie

1015.7
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 136.152 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.925 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 34.1775 zł
Razem składki ZUS 191.2545 zł
Koszty uzyskania 20% 240.7491 zł
Podstawa opodatkowania 963 zł
Zaliczka na podatek 79.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 93.29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 108.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1015.7 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1205 zł

Umowa o dzieło

1205.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1395 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1276.425 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1205.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1395 zł
Podstawa opodatkowania 697.5 zł
Koszty uzyskania 697.5 zł
Podatek do US 17% 118.575 zł
Kwota netto (na rękę) 1276.425 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1395 zł
Podstawa opodatkowania 279 zł
Koszty uzyskania 1116 zł
Podatek do US 17% 189.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1205.28 zł

Umowa B2B

1134
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1395 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1134 Sprawdzenie działania: 1134 netto * 23% = 261 (to nasza kwota VAT) 1134 netto + 261 VAT = 1395 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1395 zł
Podatek VAT 23 % 261
Kwota netto 1134 zł

  Frazy powiązane:

 • 1395 brutto
 • 1395 brutto to ile netto