1365 zł brutto, ile to netto?

 

1025.85 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 133.224 zł
Składka rentowa 20.475 zł
Składka chorobowa 33.4425 zł
Składka zdrowotna 106.01 zł
Zaliczka na podatek 46 zł

993.13 zł
netto (na rękę)

1179 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 133.224 zł
Składka rentowa 20.475 zł
Składka chorobowa 33.4425 zł
Składka zdrowotna 106.01 zł
Zaliczka na podatek 78.72zł

1179.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 185.64 zł

1110 zł
netto (na rękę)VAT 23% 255 zł

Umowa o pracę

1025.85
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1365 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1365 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1365 = 133.224 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1365 = 20.475 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1365 = 33.4425 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 187.1415 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1365 - 187.1415 = 1177.8585 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1177.8585 * 9% = 106.01 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1177.8585 * 7,75% = 91.28 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1365 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 187.1415 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1365 zł - 187.1415 zł - 111.25 zł = 1067 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1067 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1067 * 7%) - 46,33 zł = 137.63 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 137.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1177.8585 * 7,75 % = 91.28 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1067 zł - 91.28 zł = 46 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1365 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 187.1415 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 106.01 zł

  Zaliczka na podatek - 46 zł

  Wynagrodzenie netto: 1365 zł - 187.1415 zł - 106.01 zł -46 zł = 1025.85 zł

Umowa zlecenie

993.13
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 133.224 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.475 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.4425 zł
Razem składki ZUS 187.1415 zł
Koszty uzyskania 20% 235.5717 zł
Podstawa opodatkowania 942 zł
Zaliczka na podatek 78.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 91.28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 106.01 zł
Kwota netto (na rękę) 993.13 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1179 zł

Umowa o dzieło

1179.36
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1365 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1248.975 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1179.36 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1365 zł
Podstawa opodatkowania 682.5 zł
Koszty uzyskania 682.5 zł
Podatek do US 17% 116.025 zł
Kwota netto (na rękę) 1248.975 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1365 zł
Podstawa opodatkowania 273 zł
Koszty uzyskania 1092 zł
Podatek do US 17% 185.64 zł
Kwota netto (na rękę) 1179.36 zł

Umowa B2B

1110
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1365 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1110 Sprawdzenie działania: 1110 netto * 23% = 255 (to nasza kwota VAT) 1110 netto + 255 VAT = 1365 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1365 zł
Podatek VAT 23 % 255
Kwota netto 1110 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/1365