133 zł brutto, ile to netto?

 

156.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 12.9808 zł
Składka rentowa 1.995 zł
Składka chorobowa 3.2585 zł
Składka zdrowotna 10.33 zł
Zaliczka na podatek -52 zł

96.33 zł
netto (na rękę)

115 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 12.9808 zł
Składka rentowa 1.995 zł
Składka chorobowa 3.2585 zł
Składka zdrowotna 10.33 zł
Zaliczka na podatek 8.11zł

114.912 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 18.088 zł

108 zł
netto (na rękę)VAT 23% 25 zł

Umowa o pracę

156.44
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 133 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 133 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 133 = 12.9808 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 133 = 1.995 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 133 = 3.2585 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 18.2343 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 133 - 18.2343 = 114.7657 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 114.7657 * 9% = 10.33 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 114.7657 * 7,75% = 8.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 133 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 18.2343 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 133 zł - 18.2343 zł - 111.25 zł = 4 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4 * 7%) - 46,33 zł = -43.08 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -43.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 114.7657 * 7,75 % = 8.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4 zł - 8.89 zł = -52 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 133 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 18.2343 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.33 zł

  Zaliczka na podatek - -52 zł

  Wynagrodzenie netto: 133 zł - 18.2343 zł - 10.33 zł --52 zł = 156.44 zł

Umowa zlecenie

96.33
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 12.9808 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.995 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.2585 zł
Razem składki ZUS 18.2343 zł
Koszty uzyskania 20% 22.95314 zł
Podstawa opodatkowania 92 zł
Zaliczka na podatek 8.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 10.33 zł
Kwota netto (na rękę) 96.33 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 115 zł

Umowa o dzieło

114.912
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 133 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 121.695 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 114.912 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 133 zł
Podstawa opodatkowania 66.5 zł
Koszty uzyskania 66.5 zł
Podatek do US 17% 11.305 zł
Kwota netto (na rękę) 121.695 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 133 zł
Podstawa opodatkowania 26.6 zł
Koszty uzyskania 106.4 zł
Podatek do US 17% 18.088 zł
Kwota netto (na rękę) 114.912 zł

Umowa B2B

108
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 133 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 108 Sprawdzenie działania: 108 netto * 23% = 25 (to nasza kwota VAT) 108 netto + 25 VAT = 133 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 133 zł
Podatek VAT 23 % 25
Kwota netto 108 zł

  Frazy powiązane:

 • 133 brutto ile to netto

Najciekawsze: