Obniżenie podatku podatku dochodowego z 18 na 17 procent dla wszystkich podatników, jak i dodatkowe zmniejszenie PIT dla tych, który pracują poprzez ponad 2-krotne podniesienie kosztów pozyskania przychodów. Takie zmiany zostały przewidziane w ustawie, która została przyjęta przez sejm 30 sierpnia 2019 roku. Z najnowszych rozwiązań będzie mogło skorzystać ponad 25 mln. rodaków, nie tylko pracujących na etacie, ale również wykonujących zlecenie, czy umowę o dzieło, prowadzących własną działalność gospodarczą, ale i emerytów i rencistów. Zmiany obowiązują już od 1 października bieżącego roku. 

Szczegóły najnowszych rozwiązań

Obniżeniu stawki podatkowej PIT z 18 na 17 % towarzyszyć będzie również obniżenie kosztów pracy poprzez conajmniej 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników. 

Koszty po przeprowadzonych zmianach : 

 • 250 zł na miesiąc (osoby mające jeden etat), teraz 111,25 zł,
 • 300 zł na miesiąc (jenoetatowcy, którzy dojeżdżają), teraz 139,06 zł,
 • 3 000 zł na miesiąc (jednoetatowcy), teraz 1 335,00 złotych, 
 • 3 600 złotych na rok (jednoetatowcy, którzy dojeżdżają), na dzień dzisiejszy 1668,72 zł,
 • 4 500 złotych na rok (osoby pracujące na kilku etatach), teraz   2 002,05 zł,
 • 5 400 żółtych na rok (wieloetapowy, którzy dojeżdżają), teraz 2 502,56 zł. 

Roczny zysk osoby zarabiającej 2 250 zł (wynagrodzenie minimalne w 2019 roku) wynosi 472 złote. Zaś w przypadku zarobków 4 765 zł (miesięczne wynagrodzenie na przeciętnym poziomie, które prognozowane jest na 2019 rok) będzie to 732 złote rocznie.

Skala podatkowa w PIT za 2019 rok - stawka 17%

Skala podatkowa za 2019 r. uległa zmianom, chociaż nowelizacja przepisów weszła w życie dopiero w październiku. W efekcie czego podatek ten obejmie wstecznie także osoby, które otrzymały swoje wynagrodzenie przed 1 października 2019 roku, czyli przed dniem, kiedy w życie weszły zmiany w przepisach podatkowych. Skala podatkowa w 2019 roku będzie wyglądać następująco : 

 • 15 181 złotych 22 grosze + 32 procent nadwyżki ponad kwotę 85 528 złotych po odjęcie kwoty zmniejszającej - kiedy podstawa będzie przekraczać 85.528 złotych,
 • 17,75 procentowy podatek po odjęciu kwoty pomniejszającej - kiedy podstawa nie będzie przekraczać 85 528 złotych. 

Zaliczki pobierane w 2019 roku przez płatników będą liczone według poniższych zasad : 

 • Dla zaliczek za wynagrodzenie, które zostało uzyskane do ostatniego września - na dotychczas obowiązujących zasadach,
 • Od 1 października :
  • 17% - jeżeli nie było złożone oświadczenie dla płatników (tego rodzaju zaliczka ma za zadanie wyrównać zastosowaną do ostatniego października zaliczkę 18%, w efekcie czego podatek na koniec roku w deklaracji PIT będzie mniej więcej równy zaliczkom wpłaconym za podatnika na rzecz podatku,
  • 17,75%, czyli taki podatek, który obowiązuje według skali w 2019 roku - dla osób, które złożą odpowiednie oświadczenie w tejże sprawie do swojego pracodawcy. 

W wypadku podatników, którzy opłacają zaliczki na poczet podatku samodzielnie, należy zastosować 17,75% stawkę PIT. 

Dla zastosowania zasad decydujące będzie, kiedy uzyskany był dochód, to znaczy postawiony do dyspozycji, albo otrzymany. Nowe zasady odnoszące się do stosowania zaliczek będą dotyczyły także wypłacania wynagrodzeń za okres sprzed października, które były wypłacane dopiero w tymże terminie. 

Według skali nie  opodatkowuje się:

 • rozliczających kartę podatkową, albo ryczałt,
 • rozliczających się w sposób liniowy,
 • zbywających nieruchomości, jak i prawa pokrewne,
 • rozliczających prywatne kapitały pieniężne, jak i prawa majątkowe, 
 • dochodów ze zbywania papierów wartościowych, albo pochodnych instrumentów finansowych, 
 • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, 
 • zwycięzców w zakładach i grach, z tytułu przychodów z nagród z premiowej sprzedaży,
 • nierezydentów, którzy nie wybrali opodatkowania podług skali, 
 • emerytów, jak i rencistów, z tytułu świadczeń z byłych zakładów pracy,
 • rozliczających działalność, która wykonywana jest osobiście, kiedy kwota pozyskana z tytułu umowy nie przekroczy 200 złotych rocznie,
 • oszczędzających na więcej, aniżeli jednym IKE,
 • wynagrodzeń za udzielenie pomocy organom ścigania.

Przeczytaj też na czym polega opodatkowanie skalą podatkową w Polsce.