Kurs z księgowości przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie księgowego, specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. wynagrodzeń czy też doradcy podatkowego. Oferta dedykowana jest także osobom chcącym zaktualizować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa gospodarczego, podatkowego i prawa pracy. Jest to świetna opcja również dla tych, którzy chcą się przygotować do egzaminów państwowych na doradcę podatkowego czy też na biegłego rewidenta. Z kursu korzystają także osoby chcące uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego oraz certyfikowanego eksperta usług księgowych. I stopień Kurs z księgowości I stopnia służy uzyskaniu teoretycznego i praktycznego przygotowania uczestników do wykonywania zawodu księgowego. Uczestnikami kursu podstaw rachunkowości mogą być absolwenci szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, które chcą zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami księgowości z elementami prawa podatkowego oraz podstawami gospodarki finansowej przedsiębiorstw. II stopień Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Aby móc wziąć w nim udział, uczestnicy powinny być absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości. Kurs obejmuje rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową. W tematyce kursu mieszczą się także wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, cywilnego i prawa pracy. III i IV stopień Celem jest przygotowanie do wykonywania zawodu głównego księgowego. Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo-księgowych oraz wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych. Kurs dla dyplomowanych księgowych jest wzbogaceniem wiedzy oraz doskonaleniem umiejętności zawodowych, a także przygotowaniem do egzaminu na dyplomowego księgowego. Uczestnicy muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne oraz zaliczony test sprawdzający z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, a także kilkuletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości. Kurs z księgowości