Całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który ponoszony jest przez pracodawcę to kwota wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie brutto to pensja, która wyliczana jest jeszcze przed potrąceniem składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

W obu przypadkach jest to koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, dlatego też obowiązek ich uregulowania za pracownika ponosi pracodawca. Składki ZUS potrącane są zarówno z wynagrodzenia pracownika, jak i z konta pracodawcy. Pracownik, nie ma możliwości rezygnacji, czy uniknięcia płacenia składek i podatków (potrąceń z wynagrodzenia).

Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzać od pensji pracownika poszczególne składki pensji na rzecz ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz podatek dochodowy. Wielu kandydatów do pracy ma problem, jak prawidłowo obliczyć kwotę netto, którą otrzymywać będą każdego miesiąca w ramach wynagrodzenia od kwoty brutto, która zawarta jest w umowie.

 

Wysokość potrąceń jest zależna m.in. od rodzaju umowy oraz kwoty zarobków. Przykładowo zarabiając 3000 zł brutto na podstawie umowy o pracę, należy liczyć się z potrąceniami rzędu 843 zł. Od powyższej kwoty brutto zostanie potrącona składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 293 zł, ubezpieczenie rentowe 45 zł, ubezpieczenie zdrowotne 233 zł, ubezpieczenie chorobowe 74 zł oraz zaliczka na podatek w wysokości 199 zł. Te koszty stanowią różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto.

 

Jednak to nie jest koniec kosztów, które z tytułu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę ponosi pracodawca. Choć tylko te z reguły interesują pracownika, ponieważ o tyle pomniejszana jest jego pensja. Po stronie pracodawcy pozostają jednak do uregulowania jeszcze inne koszty z tytułu zatrudnienia pracownika. Przy wynagrodzeniu 3000 zł brutto pracodawca z tytułu umowy o pracę musi odprowadzić ubezpieczenie wypadkowe w kwocie 50 zł, ubezpieczenie emerytalne 293 zł, ubezpieczenie rentowe 195 zł, na rzecz Funduszu Pracy 74 zł oraz  na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3 zł. Łączny koszt  poniesiony przez pracodawcę za pracownika, który zarabia w tym przypadku miesięcznie 3000 zł brutto to 3 614 zł. Pracownik w rezultacie otrzymuje „do ręki” wynagrodzenie 2157 zł netto.