Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2016 roku wzrosła z z 1750 zł brutto do 1850 zł brutto. Preferencyjne składki ZUS w 2016 ulegną zatem zmianie.

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę to podstawa wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców. W związku ze wzrostem wysokości minimalnej wynagrodzenia podstawa ta w 2016 roku będzie wynosiła 555 zł podczas, gdy w 2015 roku wynosiła ona 525 zł. A oto wysokości poszczególnych składek: - składka emerytalna, czyli 19,52% będzie wynosiła 108,34 zł, - składka rentowa, czyli 8% będzie wynosiła 44,40 zł, - składka chorobowa, czyli 2,45% będzie wynosiła 13,60 zł, natomiast - składka wypadkowa, czyli 1,93%*/ 1,8% będzie wynosiła 9,99 zł. W dalszym ciągu przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie będzie opłacać za siebie składki w ramach tzw. Funduszu pracy. Na informacje dotyczącą wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorcy muszą zaczekać. Zostanie ona podana na początku roku przez prezesa GUS.