System fiskalny w Niemczech różni się nieco od zasad znanych z polskiego prawa podatkowego. Pracując za zachodnią granicą lub prowadząc tam własną działalność, warto zapoznać się dokładnie z wymogami dotyczącymi składania deklaracji podatkowej. Jest to szczególnie ważne dlatego, ze niedopełnienie tego obowiązku może grozić pewnymi konsekwencjami. Wobec tego kwestia poprawnego rozliczenia podatku z Niemiec w Polsce staje się jeszcze donioślejsza. O czym warto pamiętać, składając niemieckie zeznanie podatkowe, aby uniknąć nieprzyjemnych skutków?

Kto ma obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec w Polsce?

Rozliczenie podatku z Niemiec jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które spełniają któryś z poniższych warunków:

  • należą do 3. lub 6. klasy podatkowej;
  • są emerytami lub rencistami;
  • mają nadany Steuernummer, czyli numer identyfikacji podatkowej (można go znaleźć w lewym rogu każdej korespondencji nadawanej przez niemiecki odpowiednik urzędu skarbowego);
  • mają przyznany Steuerfreibetrag;
  • mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec;
  • pobierają różnego rodzaju świadczenia w Niemczech.

Warto jednak wiedzieć, że nawet nie należąc do grupy, która ma ustawowy obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec, złożenie odpowiedniej deklaracji może okazać się dla Ciebie korzystne. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy pracowali za zachodnią granicą przez stosunkowo krótki czas. Jeśli ich dochód nie przekroczy obowiązującej kwoty wolnej od podatku, wówczas mogą oni bowiem otrzymać zwrot całości zaliczek zapłaconych przez pracodawcę.

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce – jakich dokumentów potrzebujesz?

Obowiązkowym dokumentem, bez którego rozliczenie podatku z Niemiec okazuje się niemożliwe, jest karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung. Jest to zaświadczenie o wynagrodzeniu oraz odprowadzonym podatku, które wydaje pracodawca. Niezbędne będzie również zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce w danym roku podatkowym, które musi zostać podbite przez polski urząd skarbowy. Aby je otrzymać, należy złożyć w lokalnej placówce zeznanie podatkowe PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. Warto wypełnić ponadto formularze podatkowe. W tym celu przydadzą się dokumenty potwierdzające fakt, że podatnik ponosił regularne koszty związane z legalnym zatrudnieniem na terenie Niemiec. Takim dokumentem mogą być, np.:

  • umowa najmu,
  • regularnie opłacane rachunki za media,
  • bilety za dojazdy do pracy w Niemczech, a także podróże do Polski.

Pamiętaj, że Twoja sytuacja materialna i rodzinna może sprawić, że będą Ci przysługiwać dodatkowe ulgi i odliczenia. Wysokość należnego zwrotu podatku jest obliczana indywidualnie, a dodatkowe koszty mogą ją znacznie podwyższyć.

Wezwanie do rozliczenia podatku – jakie konsekwencje może przynieść?

Wezwanie do rozliczenia podatku z Finanzamtu, czyli niemieckiego odpowiednika urzędu skarbowego, obliguje podatnika do złożenia stosownej deklaracji w wyznaczonym przez instytucję terminie. Gdy osoba obarczona tym obowiązkiem nie zastosuje się do wezwania, Finanzamt zwykle przysyła listowne przypomnienie na domowy adres pocztowy. W dokumencie znajduje się nowy, ostateczny termin złożenia wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może grozić nawet wezwaniem do odpowiedzialności karno-skarbowej. Grzywna za brak rozliczenia podatku z Niemiec oscyluje wokół kwoty od 100 do nawet 500 euro.