Bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników działania każdej firmy jest osiągnięcie i utrzymanie płynności finansowej. Niestety, wielu przedsiębiorców na co dzień mierzy się z niewypłacalnością partnerów biznesowych. Opóźnienie w pokrywaniu zobowiązań, nieopłacone faktury powodują zachwianie płynności finansowej, a z czasem nawet jej całkowitą utratę. Wówczas firma narażona jest na bankructwo. Warto więc wiedzieć, jak skutecznie zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej i tym samym osiągnąć sukces. Popularną praktyką jest faktoring pełny. Na czym dokładnie on polega? Dlaczego warto rozważyć skorzystanie z faktoringu pełnego? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym poradniku.

Na czym polega faktoring pełny?

Faktor to osoba, która podejmuje szereg działań niezbędnych do wyegzekwowania należnych zobowiązań. Faktoring pełny (bez regresu) zachodzi wtedy, gdy faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, z którym dana firma chce nawiązać współpracę. W razie potrzeby zajmuje się on także windykacją należności. Faktoring pełny zazwyczaj poparty jest umową ubezpieczenia należności. Oznacza to, że jeśli partner biznesowy nie ureguluje zobowiązań w określonym terminie, przedsiębiorca nie musi zwracać zaliczki firmie faktoringowej.

W praktyce wygląda to następująco. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi wyświadczyć określoną usługę lub towar oraz wystawić fakturę z odroczonym terminem płatności. Czas ten może wydłużyć się nawet do 90 dni. W przypadku, gdy właściciel firmy nie chce aż tak długo czekać na zapłatę, może przesłać dokument faktorowi, który to wypłaci zaliczkę. Po upływie wyznaczonego czasu faktor przeleje całą sumę na konto przedsiębiorcy. Niewątpliwie pozwala to utrzymać płynność finansową, a w razie nawiązania współpracy z nieuczciwym kontrahentem, zapobiega jej zachwianiu.

Faktoring bez regresu - dla kogo?

Faktoring bez regresu to doskonała opcja dla przedsiębiorstw, które bardzo dynamicznie się rozwijają. Co więcej, sprawdzi się w przypadku, gdy właściciele firm planują nawiązać współpracę z wieloma kontrahentami - zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nawiązanie współpracy z firmą faktoringową jest bardzo korzystnym rozwiązaniem jeśli przedsiębiorcy niekoniecznie chcą zajmować się egzekwowaniem należnych zobowiązań.

Faktoring bez regresu umożliwia bieżące monitorowanie płatności, co niewątpliwie przekłada się na bezpieczeństwo dla firmy. Z usługi faktoringu pełnego warto również skorzystać, jeżeli przedsiębiorcy nie mają wystarczającej wiedzy na temat potencjalnych partnerów biznesowych, szczególnie jeśli usługi świadczone są poza granice naszego kraju. Z faktoringu pełnego najczęściej korzystają branże, takie jak: spożywcza, transportowa, samochodowa, budowlana, produkcyjna, reklamowa oraz wiele innych.

Faktoring pełny bez regresu - zalety

Niekwestionowaną zaletą faktoringu pełnego jest to, że faktor bierze na siebie pełne ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Dzięki temu firma na bieżąco zachowuje płynność finansową. Bez wątpienia jest to ogromne udogodnienie dla przedsiębiorcy. W takiej sytuacji nie musi on obawiać się o zachwianie kondycji finansowej. Z całą pewnością pozwala to zaoszczędzić niepotrzebnego stresu i nerwów ze strony właściciela firmy.

Zgromadzone środki finansowe przedsiębiorca może bez przeszkód przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa, co bez wątpienia przekłada się na umocnienie swojej pozycji na rynku pracy. Warto nadmienić, że faktorzy w większości przypadków akceptują dłuższe terminy odroczenia płatności. Korzystając z usług firmy faktoringowej, Klient otrzymuje pakiet kompleksowych usług, do których należy między innymi możliwość finansowania, monitorowania i ewentualnej windykacji należności.

Kiedy faktoring pełny jest opłacalny?

Faktoring pełny jest opłacalny dla przedsiębiorstw, których partnerzy biznesowi mają problem z regulowaniem zobowiązań w wyznaczonym czasie. W takiej sytuacji firma jest narażona na niepotrzebne nerwy, jak i straty ze względu na niemożność przyjęcia innych zleceń.

Faktoring bez regresu opłaca się również w przypadku, gdy firma nawiązuje współpracę z wieloma kontrahentami i jednocześnie nie jest w stanie sprawdzić moralności płatniczej każdego z nich. Warto zaznaczyć, że na etapie sporządzania umowy faktor w szczegółowy sposób sprawdza kondycję finansową potencjalnego współpracownika. Ponadto, faktoringiem pełnym przedsiębiorcy mogą objąć zarówno duże, prężnie rozwijające się firmy, jak i mniejsze, które dopiero zaczynają istnieć na rynku.

Koszty faktoringu pełnego

Faktoring, podobnie jak wiele innych usług, jest płatny. W cenę wliczone zostają przede wszystkim odsetki od kapitału (ma to związek z udzielonym finansowaniem). Odliczana jest również prowizja faktoringowa. Inaczej mówiąc, jest to procent od wartości faktury brutto. Wysokość prowizji faktoringowej jest zależna od dwóch czynników - przede wszystkim od szacunkowej wysokości obrotu, jaki będzie przekazywany do firmy faktoringowej, jak również usług, jakie mają być świadczone. Na cenę faktoringu bez regresu składa się również koszt podjęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Kwota ta jest odliczana od wartości faktur, jakie zostały sfinansowane.

Faktoring pełny i niepełny - co wybrać?

Faktoring możemy podzielić na dwa warianty: pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem). Oba rodzaje faktoringu różni jeden, kluczowy element, jakim jest ryzyko niewypłacalności. Tak, jak zostało wspomniane, w faktoringu pełnym faktor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewypłacalnych kontrahentów. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest w pełni chronione przed nieuczciwymi partnerami biznesowymi.

W przypadku faktoringu niepełnego, jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny, następuje tzw. "regres". Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi zwrócić należność firmie faktoringowej, którą otrzymała w ramach zrealizowanej uprzednio transakcji. Jak możemy zauważyć, ryzyko niewypłacalności spoczywa na podmiocie, który wystawia fakturę. Jeśli zależy nam na błyskawicznym dostępie do gotówki, przy jednoczesnym poprawieniu struktury firmy, warto zdecydować się na faktoring pełny. Ten rodzaj faktoringu sprawdzi się, kiedy niekoniecznie chcemy podejmować ryzyko niewypłacalności, a powierzyć tę sprawę innemu podmiotowi - w tym przypadku faktorowi. Można więc stwierdzić, że faktoring bez regresu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Kliknij tutaj i sprawdź ofertę!

Podsumowanie

O tym, jak ważne jest utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie, nie trzeba długo przekonywać. Na rynku istnieje mnóstwo rozwiązań, mających na celu wsparcie firm. Jedną z nich jest usługa faktoringu. Faktoring pełny (bez regresu) pozwala na maksymalne zabezpieczenie biznesu przed niewypłacalnymi kontrahentami.

Wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystać z usług faktoringu bez regresu, ponieważ pozwala on na utrzymanie stałości w finansach, jak również zapobiega tworzeniu tzw. zatorów płatniczych. Można więc śmiało stwierdzić, że firma faktoringowa gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo dla przedsiębiorców. Dzięki temu biznes może dobrze prosperować, co przekłada się na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.